Liikenne

Kaasutankkausasema Nurmijärvelle?

Nurmijärven Sähkö Oy ja Nurmijärven kunta selvittävät kaasutankkausaseman rakentamismahdollisuutta Nurmijärvelle. Tavoitteena on vähentää alueen liikennesektorin hiilidioksidipäästöjä mahdollistamalla biokaasun ja maakaasun tankkaus sekä yksityisille autoilijoille että ammattiliikenteelle.

Kaasutankkausaseman selvityshanke

Selvityshanke sai Ympäristöministeriön avustuksen kuntien ilmastohankkeet -avustushaussa keväällä 2021. Energiapalveluyhtiö Wega Group Oy toimii asiantuntijana selvityshankkeessa. Hanke alkoi toukokuussa 2021 ja päättyy lokakuussa 2021.

Hankkeessa selvitetään, onko bio- ja maakaasulle potentiaalista kysyntää alueella sekä arvioidaan, millaisia päästövähenemiä saavutettaisiin Nurmijärven liikennesektorilla. Hankkeessa kartoitetaan myös biokaasun tuotannon mahdollisuuksia alueella ja pidetään toimijat tietoisina kaasumarkkinoiden muutoksista.

Aseman sijainnilla suuri rooli

Alustavien tulosten mukaan alueella on suuri määrä autoilijoita ja ammattiliikennettä. Sijainti on tulosten mukaan merkitsevässä roolissa. Kolmostietä ohi ajava raskas liikenne käyttää paljon polttoainetta ja kysyntäpotentiaali kasvaisi selkeästi, jos asema rakennettaisiin sen läheisyyteen. Ilvesvuori sijaitsee sopivalla paikalla, ja alueelle tehtävät uudet teollisuuden investoinnit lisäisivät kysyntää.

Jos lopputulokset ovat positiivisia, siirrytään kaasutankkausaseman toteutusvaiheeseen. Nurmijärven Sähkö on jo saanut investointituen kaasutankkausaseman rakentamiseksi Energiaviraston infratukihaussa.

Havainnekuva kaasutankkausasemalta. Kuva: Wega Group Oy