Ympäristö

Rottien torjunta

Rotta elää lähellä ihmistä, koska ihminen usein tahtomattaan järjestää rotalle elinmahdollisuuksia. Ihmisen jäljiltä syntyy rotille kelpaavaa ruokajätettä, ja lisäksi rakennukset ja rakenteet antavat rotille elintilaa ja suojaa.


Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen tehtyjen ilmoitusten perusteella rottahavainnot ovat lisääntyneet viime vuosina. Havaintoja otetaan vastaan terveysvalvonnassa, ja niihin vastaavat pääosin asumisterveysasioita hoitavat terveystarkastajat. Terveystarkastajan tehtävä on antaa ohjeita rottien torjuntaan.


Kunnan tehtävänä on huolehtia pääasiassa rottien torjunnasta kunnan omissa kiinteistöissä.
Jos tiedossa on kiinteistöjä, joissa on esimerkiksi ongelmia jätehuollossa, viranomainen voi tehdä niihin tarkastuksia ja antaa tarkempia ohjeita, kehotuksen tai määräyksen asian korjaamiseksi. Tuhoeläinten torjunta on ensisijaisesti kiinteistön omistajan vastuulla. Rotanmyrkyn käyttö on nykyisin sallittu vain ammattimaisille tuholaistorjujille.

Rottahavainnot voi ilmoittaa osoitteeseen yaktoimisto@tuusula.fi

Teksti: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus