Ympäristö

Lepsämäntien urakka – mitä, miksi ja miten?

Lepsämäntie on vanha ELY-keskuksen hoitama maantie, joka siirtyi kunnan hoitamaksi katualueeksi. Lepsämäntien varteen on rakentunut iso asuinalue, ja maankäyttö alueella tulee muutenkin muuttumaan. Tämän myötä alueen liikenne tulee entisestään lisääntymään, asettaen uusia vaatimuksia tieympäristölle.

Lepsämäntien levennys sujuvoittaa liikennettä
Pääurakoitsijana toimiva Ralf Ajalin Oy rakentaa Lepsämäntielle kääntymiskaistoja ja keskisaarekkeita Vanha-Klaukantien molempiin uusiin risteyksiin sekä Järvihaan- ja Töyrypellontien risteyksiin. Vanha-Klaukan asuinalueen puolelle rakennetaan kevyen liikenteen väylää, ja Lepsämäntien yli tulee valo-ohjattu suojatie. Lisäksi rakennetaan bussipysäkkejä ja uusitaan valaistusta.

Kun tietä levennetään, uusitaan vanhan tien rakennekerrokset ja päällysteet sekä lisätään rumpuja, kaivoja ja salaojia. Näiden takia vanha tie piti kaivaa suurelta osin auki.

Vanhan tien alta paljastui yllätyksiä
Lepsämäntien vanhoista rakenteista ei ollut tarkkaa tietoa ja kun tietä alettiin kaivaa auki, sieltä paljastui melkoisia yllätyksiä. Normaalien päällystekerrosten sijaan asfalttia oli parhaimmillaan jopa 60 sentin paksuudelta. Asfaltin alla on normaalisti hiekkaa, soraa tai mursketta, mutta Lepsämäntien rakennekerroksista on löytynyt betonilaattaa sekä sementin sekaisia murske- ja sorakerroksia.

Yllätykset aiheuttivat lisätöitä, jotka ovat vaikeuttaneet ja hidastaneet urakkaa. Auki kaivettua tieosuutta Järvihaantiestä Lepsämään päin ei saatu päällystettyä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti viime syksynä, kun pakkaset tulivat ja asfalttiasemat sulkivat ovensa. Tieosuus jäi murskepinnalle talven ajaksi. Se päällystetään keväällä heti, kun kelit sallivat ja routa on sulanut tierakenteesta.

Lepsämäntien urakka on valmis syksyllä. Kunta ja urakoitsija pahoittelevat liikenteelle aiheutuvaa haittaa, ja toivovat autoilijoilta ja muilta liikkujilta ymmärrystä ja kärsivällisyyttä urakka-alueella liikkuessanne.