Kunnan yhtiöt ja liikelaitokset

Biolämpöä nurmijärveläisiin koteihin

Nurmijärven kunnan omistama Nurmijärven Sähkö toimii lähinnä Nurmi- järven kunnan ja Tuusulan Jokelan alueilla. Sähkön siirrossa yhtiö on Suomen 16. suurin. Kaukolämmössä yhtiö operoi yhteensä kolmea kaukolämpöverkkoa Klaukkalassa, Kirkonkylällä sekä Rajamäessä. Lämpö tuotetaan biopohjaisesti hyödyntäen metsäteollisuuden sivuvirtoja kuten latvuksia ja sahanpurua. Tuotannon bioaste oli viime vuonna 98 % eli käytännössä hiilidioksidineutraalia. Yhtiö on lisäämässä omaa päästötöntä sähköä mm. hankkimalla osuuksia tuulivoimapuistoista. 

Toimitusjohtaja Jarmo Kurikka kertoo, että kuntaomistajan odotukset ovat oikeaan osuneita – sähkön siirron hinnan halutaan olevan alle Suomen keskiarvon, lämpö pitää tuottaa päästöttömästi ja omistajalle pitää tulouttaa maltillinen osinko. 

Yhtiö toimii verrokkimittauksien mukaan erittäin tehokkaasti, talous on kunnossa ja viimeisimmän asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset kansallisessa tutkimuksessa olivat ykkössijalla. Haasteita toki riittää, kunta kasvaa ja investointipaineet ovat kovia niin sähköverkon kuin biokaukolämmön osalta. Sähkön myynnissä kilpailu on todella kovaa, mutta yhtiön asiakaskunta on pysynyt hyvällä tasolla. Syinä tähän toimitusjohtaja Kurikka arvioi olevan osaavan asiakaspalvelun sekä ”asiakas- omistajuuden” – yhtiö kuitenkin jakaa toimintansa tulosta suoraan kunnalle ja sitä kautta kuntalaisille. 

Nurmijärvellä hyvää sähkön laatua 

Yhtiön sähköverkkoa ollaan rakentamassa kohti parempaa toimitusvarmuutta. Verkostoa maakaapeloidaan, verkostoautomaatiota lisätään ja ilma- johtojen johtokatuja raivataan säännöllisesti mm. helikopteriraivauksella. Yhtiön sähkön laatu on ollut valtakunnallisesti varsin hyvällä tasolla ja tulee parannusten ansiosta edelleen nousemaan. Kun suomalaiset vuonna 2019 olivat vioista tai korjauksista johtuen keskimäärin ilman sähköä 1 h 20 minuuttia*, niin Nurmijärven Sähkön asiakkaat olivat ilman sähköä keskimäärin yhteensä 21 minuuttia. Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi yhtiö investoi runsaasti myös uuteen verkostoon – onhan Nurmijärvi mukavasti kasvava kunta. 

*Koko maan tilastotietoa vuodelta 2019 ei ole vielä käytössä. Lehden arvio perustuu edellisvuosien lukuun. Vuonna 2018 suomalaiset olivat ilman sähköä yhteensä noin 1 h 25 minuuttia. 

Nurmijärven Sähkö on Nurmijärven kunnan kokonaan omistama energiayhtiö. Se huolehtii sähkön siirrosta, biokaukolämmön tuottamisesta ja jakelusta sekä säh- kön myynnistä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 31 M€ ja henkilöstö koostuu 37:stä ammattilaisesta.

Nurmijärven sähkön verkoston työntekijät Altian vanhoissa toimitiloissa
Verkoston työntekijät Altian vanhoissa toimitiloissa.