Nuorisopalvelut

Erityisnuorisotyöntekijä Olli Venholla on näköalapaikka nuorten maailmaan

Olli Venho aloitti Nurmijärvellä nuorisotyöntekijänä yli 20 vuotta sitten ja uusin käänne hänen työurallaan tapahtui syksyllä, kun Venho siirtyi erityisnuorisotyöntekijäksi. Työssään hän seuraa aitiopaikalta nuorten elämää ja toimii tarvittaessa rinnallakulkijana.

”Erityisnuorisotyöntekijän hommiin kuuluu laaja kirjo asioita. Teen paljon yhteistyötä koulujen kanssa ja yritän myös olla mahdollisimman paljon nuorten keskuudessa, sillä parhaiten pysyy kärryillä nuorten maailmasta jalkautumalla nuorten pariin ja juttelemalla heidän kanssaan. Nuorisotiloilla tehtävä työ on myös tärkeää perustyötä, se on matalan kynnyksen avoin väylä, jossa kohdataan kunnan nuoria”, korostaa Olli Venho.
Erityisnuorisotyössä pyritään tukemaan nuorten hyvinvointia laaja-alaisesti ja keskiössä on syrjäytymisen ehkäisy ja psykososiaalinen tuki. Työtä tehdään laajasti kunnan alueella monialaisessa yhteistyössä ja toimintamuotoja ovat esimerkiksi kouluyhteistyö, erilaiset kerhot ja ankkuritoiminta.

Työssään Venho kohtaa myös niitä nuoria, jotka eivät käy nuorisotiloilla. Usein he tulevat vastaan esimerkiksi ankkuritoiminnan kautta. Ankkuritoiminnassa työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluvat asiantuntijat poliisista, sosiaali- ja terveystoimesta sekä nuorisotoimesta. Ankkuritoiminnassa keskitytään varhaisessa vaiheessa nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja rikosten ennalta ehkäisemiseen.

”Ankkuritoiminnassa kohdataan nuoria, joilla on vaikeampi elämänvaihe menossa ja rajoja koetellaan hieman enemmän kuin pitäisi. On tärkeä saada heistäkin koppia ja toivottavasti pystymme vaikuttamaan positiivisesti myös näihin nuoriin”, Venho korostaa.

Erityisnuorisotyöntekijänä Olli Venho haluaa olla helposti lähestyttävä ja nuorten arjessa mukana. Hänen mukaansa parasta työssä ovatkin kohtaamiset nuorten kanssa.

”Nuoret ovat ihan mahtavia ja tykkään työstäni. Leirit ovat myös työn parhaita puolia. On kiva mennä kouluihin vierailemaan, kun siellä on valmiiksi tuttuja nuoria, jotka ovat saattaneet olla mukana leireillä pienestä pitäen. Minua saakin tulla rohkeasti moikkaamaan, nähdään sitten koululla tai nuorisotiloilla”, muistuttaa Venho.

Kunnan nuorisotilat:
Ahjola, Röykkä, Haikala, Rajamäki ja Monikko
Nuorisotilojen aukioloajat
nurmijarvi.fi/nuorisotilat