Liikunta

Voimaa vanhuuteen -hanke yhdisti toimijoita

Nurmijärven kunta pääsi mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman kolmivuotishankkeeseen 2021-2023. Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämäärä on edistää vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikkumiskykyä, osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä terveysliikunnan avulla. Nurmijärvellä hankkeen yhteistyökumppaneiksi lähtivät järjestösektorilta
Uudenmaan Muistiluotsi, Nurmijärven seniorit ry, Eläkeliiton Nurmijärven Yhdistys ry, Klaukkalan eläkeläiset ry, Nurmijärven eläkkeensaajat ry, Klaukkalan Martat ry, Nurmijärven Invalidit ry, Nurmijärven sydänyhdistys ry, Onnenkimpale ry sekä Nurmijärven Opisto.

Hankkeen työryhmässä mukana olivat Nurmijärven seurakunta, Keski-uudenmaan Yhdistysverkosto, Keusote, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry ( ESLU), Ikäinstituutti sekä kunnan kirjasto- ja kulttuuripalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut ja vanhusneuvosto.

Kolmen vuoden aikana järjestettiin ikäihmisten liikuntaraadit vuosina 2021 ja 2023. Niissä kerättiin kuntalaisilta palautetta ja ideoita terveysliikunnan edistämiseksi.

Järjestösektorin vapaaehtoistoimijoille järjestettiin koulutuksia mm. kuntotestaukseen sekä voima- ja tasapainoharjoitteluun. Lisäksi hankkeessa mukana olleet toimijat järjestivät yhdessä Unelmien liikuntapäivät toukokuussa 2022 ja 2023, sekä hyvinvointitapahtuman Klaukkalan Monikossa vanhustenviikolla viime lokakuussa.

Hanke yhdisti toimijoita ja yhteistyö on ollut hedelmällistä. Nurmijärvellä toimii useita aktiivisia yhdistyksiä, joilla on runsaasti liikunnallista tarjontaa ikääntyneille. Myös uusia terveysliikuntaa edistäviä liikuntaryhmiä sekä tapahtumia syntyi hankkeen aikana. Tiedonkulku toimijoiden välillä parani ja tapahtumat mahdollistuivat yhteistyön ansiosta.

Voimaa vanhuuteen -hanke on päättynyt Nurmijärven osalta, mutta hyväksi koetut toimintamallit säilytetään ja niitä tullaan kehittämään edelleen tavoitteena tarjota liikunnallisempaa arkea ikääntyneille kuntalaisille.

Lämmin kiitos kaikille yhteistyökumppaneille näistä kolmesta vuodesta.
Jatketaan hyvää yhteistyötä myös tulevina vuosina.

Yhteistyöterveisin Petra Kela
Liikuntasuunnittelija
(ikääntyneet, soveltava liikunta)
Nurmijärven kunnan liikunta-ja hyvinvointipalvelut

Hyvinvointitapahtuma Monikossa