Ympäristökeskus

Lintujen ruokinta voi houkutella paikalle rottia ja muita haittaeläimiä

Säiden kylmetessä alkaa lintujen talviruokinta, ja samaan aikaan myös hiiret ja rotat etsivät ruokaa uusista lähteistä luonnon ravinnon vähetessä.

Jotta lintujen ruokinnasta ei muodostu jyrsijöille ravinnonlähdettä, tulee käyttää ruokinta-automaatteja ja siivota ruokintapaikka säännöllisesti. Ruokinta-automaatista linnut saavat nokittua ruuan tiputtamatta sitä maahan samalla kun katos estää ruokaa kastumasta.

Tämä vähentää haittaeläimille tarjolla olevaa ruokaa ja edistää lintujen hyvinvointia. Jos ruokaa on maassa, linnut istuvat sen päällä ja ulostavat sen joukkoon. Ulosteen mukana taudit, kuten salmonella, voivat levitä pikkulintujen keskuudessa. Lisäksi maaruokinta houkuttelee paikalle rottia ja muita haittaeläimiä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen ilmoitetaan nykyään paljon rottahavaintoja. Syynä voivat olla rotille suotuisat talvet ja rotanmyrkkyjen poistuminen kuluttajakaupasta. Jokaisen kannattaa varmistaa, ettei rotille ole ruokaa saatavilla, esim. ruokakompostit ovat suljettuja, isojen roska-astioiden pohjassa olevat tulpat ovat paikoillaan eikä ruokajätettä joudu maahan tai viemäriin. Rottien torjunta on ammattilaisen tehtävä ja siitä vastaa kiinteistönomistaja. Torjuntatoimia suunnitellessa suositellaan yhteistyötä lähialueen muiden taloyhtiöiden ja omakotitalon omistajien kanssa, sillä rottayhdyskunta ei kunnioita tonttien rajoja. Torjunnan kustannuksista vastaa sen tilaaja, kuten asukas tai taloyhtiö.

Hiirien torjuntatoimiin voi jokainen ryhtyä itse. Sisälle päässeet hiiret ovat merkki siitä, että rakenteissa on vapaita kulkuaukkoja, jotka tulee etsiä ja paikata. Hiiriä voi torjua erilaisilla loukuilla, ansoilla, karkottimilla ja myrkylläkin. On kuitenkin hyvä muistaa, että jos jyrsijöitä kuolee rakenteiden sisään, niistä voi aiheutua hajuhaitan lisäksi tuhohyönteisiä. Myrkytys tulee hoitaa myrkyn valmistajan ohjeiden mukaisesti niin, etteivät muut eläimet tai lapset pääse myrkkyyn käsiksi.