Aluevaalit

Näin äänestät aluevaaleissa turvallisesti

Kunta on varautunut siihen, että äänestäminen sujuisi mahdollisimman turvallisesti koronapandemian aikana.

Kunta on mahdollisuuksien mukaan järjestänyt äänestystilat niin, että ne ovat väljiä ja että niissä on mahdollisimman hyvä ilmanvaihto.

Myös näin koronaturvallisuudesta huolehditaan:
• rajataan samaan aikaan asioivien äänestäjien määrää ja jonottaminen järjestetään huoneiston ulkopuolelle.
• pintoja ja kyniä puhdistetaan 2-4 tunnin välein.

Ohjeet äänestäjille ennakkoäänestyspaikassa ja varsinaisena vaalipäivänä
• Asioi äänestyshuoneistossa mahdollisimman joutuisasti.
• Pidä turvaväliä (2 m) muihin äänestäjiin ja vaalitoimitsijoihin.
• Käytä maskia. Äänestyspaikalle on järjestetty kertakäyttöisiä maskeja niille äänestäjille, joilla ei ole omaa mukana.
• Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
• Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota oireiden menemistä ohi ennen äänestämistä ennakkoon.
• Karanteeniin tai eristykseen määrätty ei saa tulla ennakkoäänestyspaikkaan. Katso tarkemmat ohjeet nurmijarvi.fi/aluevaalit2022
• Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

Äänestystapahtuma
Äänestäjien tullessa äänestyspaikalle heitä vastassa on maskia käyttävä vaalivirkailija, joka kehottaa heitä käyttämään hänestä 2 metrin etäisyydellä olevaa käsihuuhdetta ja tarjoaa maskin, jos äänestämään tulijoilla ei ole maskia. Käsihuuhdetta on tarjolla myös lähetekirjeen täyttämisen yhteydessä (äänestysten vastaanotossa) ja äänestyspaikasta lähdettäessä. Käsien puhdistamisesta kertova opaste on näkyvillä äänestyspaikassa.

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään.

Jos äänestäjä kieltäytyy maskin poistamisesta, eikä hänen henkilöllisyyttään sen vuoksi voida todeta, äänestystä ei voida ottaa vastaan.

Äänestäjän ei tarvitse poistaa maskia vielä siinä vaiheessa, kun äänestäjän henkilöllisyystodistus tarkastetaan ensimmäisen kerran ja äänestäjälle annetaan äänestyslippu. Tällöin vain varmistetaan, että äänestäjällä on mukanaan henkilöllisyystodistus.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla
• Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
• Käytä käsihuuhdetta.
• Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
• Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
• Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
• Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.