Strategia

Aineistot

Löydät tältä sivulta strategiatyöhön liittyvää tausta-aineistoa. Sivua täydennetään työn edetessä.

  • Aivoriihi oli avoinna 3.6.–4.8.2021 ja osallistujia oli yhteensä 657 kappaletta. Osallistujat pääosin 25–64-vuotiaita kuntalaisia.
  • Kuntastrategian 2018-2025 toteutumiskysely kauden 2017-2021 valtuustolle. Kysely oli avoinna valtuutetuille 13.4.-6.6.2021 ja vastaajia oli 23 kappaletta
  • Kuntastrategian 2018-2025 toteutumiskysely tulosaluepäälliköille. Kysely oli avoinna 14.6.-5.7.2021 ja vastaajia oli 8 kappaletta.
  • Strategiakysely Nurmijärven kunnan esimiehille. Kysely oli avoinna 3.9.-15.9.2021 ja vastaajia oli 56 kappaletta.
  • Taustamateriaalia strategiasta yleisesti ja tietoa strategiatyön vaiheista. Aineistoa on käyty läpi/käydään läpi syksyllä 2021 lautakuntien kokouksissa pohjustuksena lautakuntien strategian pohjaesityksen kommentointiin.
  • Ensimmäisen vaiheen pohjaesitys kuvaa strategian toteuttamisen toimintaperiaatteet ja vision, joka kertoo millaista tulevaisuutta tavoittelemme. Lisäksi pohjaesitys sisältää hahmotelman painopistealueista, jotka kertovat miten ohjaamme toimintaamme kohti vision saavuttamista. Nurmijärven kunnan lautakunnat antavat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä 19.10.–4.11. Kunnan eri sidosryhmille mahdollistetaan kommentointi pohjaesityksestä verkkokyselynä 21.-31.10. välisenä aikana

  • Kysely strategian pohjaesityksestä sidosryhmille (kuntalaisille, kunnan työntekijöille, elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajille ja vaikuttajatoimielimen jäsenille). Kysely oli avoinna 21.10.-31.10.2021 ja vastaajia oli 389.