Strategia

Millainen on 2020-luvun ja pidemmän aikavälin Nurmijärvi? Mitä kohti meidän olisi hyvä suunnata ja mitä välttää? Mitkä ovat vahvuutemme ja tärkeimmät kehittämisen kohteemme tulevina vuosina? Miten otamme määrätietoisia askeleita näitä kohti? Entä mitkä ovat kunnan strategiset lähtöolettamukset ja reunaehdot koskien toimintaamme?

Muun muassa näitä asioita uusi valtuusto, kuntalaiset, järjestökenttä, vaikuttamistoimielimet ja henkilöstö pääsevät pohtimaan käynnissä olevassa kunnan strategiatyössä. Kuntastrategiassa linjataan Nurmijärven kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin visio ja tavoitteet. Strategia auttaa meitä suuntaamaan kaikkea tekemistämme juuri Nurmijärvelle oikeisiin asioihin.

Tällä strategiasivustolla seurataan strategiatyön etenemistä ja sivustolle kerätään päivitystyöhän liittyvää aineistoa. Sivustoa päivitetään strategiatyön edetessä. Muista jäädä kuulolle!