Opiskeluterveydenhuolto

Ajanvaraus >  Nuorisoneuvolat >

 

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin oikeutettuja ovat  vähintään kaksi kuukautta päätoimisesti lukiossa, ammattikorkeakoulussa, toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatillisessa aikuiskoulutuksessa opiskelevat opiskelijat. Opiskeluterveydenhuollon palvelut eivät koske oppisopimusopiskelijoita.  Opiskeluterveydenhuollossa opiskelijan kertomia asioita ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, sekä auttaa opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Opiskeluterveydenhuollon tavoite on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin opiskelijan terveet elämäntavat myönteisenä arkielämän voimavarana. Opiskeluterveydenhuolto on erityisesti ennaltaehkäisevää terveysneuvontaa.

 

Opiskelijoiden sairaanhoito  

Nurmijärveläisen opiskelijan sairaanhoito hoidetaan oman asuinalueen terveysasemalla. Terveysasemien yhteystiedot löytyvät Nurmijärven kunnan kotisivuilta kohdasta Lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut. Kirkonkylän terveysaseman neuvontapuhelin on (09) 25003295 klo 8-15. Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat käyttävät oppilaitoksen alueella sijaitsevaa terveysasemaa tai terveyskeskuspäivystystä. Ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat hakeutuvat sairaustapauksissa oman kuntansa terveysasemalle.

 

Opiskelijahuolto                                                    

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan koko oppilaitosta koskevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, joka sisältää koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut, kuraattori- ja psykologipalvelut, monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon sekä erityisoppilaitosten sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kaikki toimijat oppilaitoksessa osallistuvat yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttamiseen. Oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä rooli yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelussa ja toteuttamisessa.

 

Seksuaaliterveys                                                             

Oman oppilaitoksen  terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä kaikissa seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Yhteydenotto voi koskea esimerkiksi parisuhdetta, vanhemmuutta, raskauden ehkäisyä, raskauden keskeytystä ja jälkiehkäisyä  sekä sukupuolitauteja.

Seksuaalioikeudet

Mielenterveys ja päihteet                                

Elämäntilanteet, ihmissuhteet ja stressinhallinta vaikuttavat opintojen edistymiseen. Omien voimavarojen tunnistaminen on joskus vaikeaa. Mieltä painavista asioista on hyvä keskustella terveydenhoitajan tai kuraattorin kanssa. Keskustelun perusteella opiskelija ohjataan tarvittaessa esim. lääkärille, psykologille, nuorten päihde- ja mielenterveystyön sairaanhoitajalle tai nuorisopsykiatrian poliklinikalle.

Opiskeluterveydenhuoltoon voi myös ottaa yhteyttä, jos tarvitsee neuvoa oman tai läheisen päihteiden käytön vuoksi. Keskustelemalla oman terveydenhoitajan kanssa voi saada apua ja tietoa hoitavista tahoista. Lisäksi voi  olla yhteydessä kunnan päihdesairaanhoitajaan, jos on huolta  omasta tai läheisen päihteiden käytöstä.