Ajankohtaista

Kirjasto, Opetus ja koulutus, Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Talous, Valtuusto, Varhaiskasvatus

Palveluverkkosuunnitelma etenee lautakuntien lausuttavaksi 22-29.10.

16.10.2020

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma etenee lautakuntien lausuttavaksi ensi viikosta alkaen. Ensimmäisenä lausuntonsa antaa sivistyslautakunta torstaina 22.10. Tähän tiedotteeseen on koottu palveluverkkosuunnitelman aikataulu, perusteet, keskeisimmät sisällöt ja yleiset kehittämissuunnat.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan lautakuntien oli tarkoitus antaa lausuntonsa 30.9.2020, mutta asia palautettiin uudelleen valmisteletavaksi. Kunnanhallitus käsitteli lautakuntien kokouksissa esiin nousseet palveluverkkosuunnitelman lisäselvitys- ja täsmennystarpeet 5.10.2020. Kunnanhallitus linjasi, että lausuntopyyntöaineistoa täydennetään kuntalaiskyselyn tulosten yhteenvedolla, täydennetyllä vaikutusten ennakkoarvioinnilla, jossa painotetaan sivistyslautakunnassa esiin nousseita teemoja sekä rakentamisennusteella. Lisäksi hallitus linjasi, että lautakunnat käsittelevät palveluverkkosuunnitelman lausunnot seuraavissa kokouksissaan 22.10–29.10. Nyt palveluverkkosuunnitelman lisäselvitystarpeet ja täsmennykset on tehty hallituksen linjauksen mukaisesti, ja lautakunnat pääsevät lausumaan esityksestä hallituksen antaman aikataulun mukaisesti seuraavan kahden viikon aikana.

Lausunnot menevät kunnanhallitukselle päätöksenteon evästykseksi. Samoin menevät myös kuntalaiskyselyn tulosten yhteenveto sekä nuorisovaltuuston, vanhus- sekä vammaisneuvostojen, kyläasiainneuvottelukunnan, vanhempainfoorumien sekä muiden sidosryhmien lausunnot. Kunnanhallituksen on tarkoitus päättää palveluverkkosuunnitelman esityksestä 30.11. minkä jälkeen kunnanvaltuusto päättäisi asiasta 16.12.2020.

Tutustu lautakuntien esityslistoihin täällä.

Tutustu kuntalaiskyselytiedotteeseen täällä.

Miksi palveluverkkosuunnitelma tarvitaan?

Palveluverkkosuunnitelman tavoitteena on löytää parhaat mahdolliset ratkaisut kunnan palveluverkon kehittämiseen siten, että ratkaisut tukevat mahdollisimman hyvin kunnan kasvua ja kehittymistä haluttuun suuntaan. Mikäli palveluverkkoa kehitetään kohde kerrallaan, saattaa koko kunnan kehittämisen iso kuva jäädä hämäräksi. Tämä puolestaan voi nostaa jo ennestään kalliisti ylläpidettävän nykyisen palveluverkon kustannuksia. Kunnan nykyinen taloustilanne haastaa kehittämään palveluverkkoa. Talouden sopeuttaminen peruspalvelujen turvaamiseksi edellyttää rakenteellisia uudistuksia palvelutuotannossa. Kestäviä säästöjä tuleekin hakea siten, että palvelut toimivat ja kustannukset laskevat.

Palveluverkkosuunnitelman keskeiset sisällöt ja yleiset kehittämissuunnat

Palveluverkkosuunnitelma sisältää lautakuntien lausuntovaiheessa eri ratkaisuvaihtoehtoja erityisesti keskisellä ja pohjoisella alueella (avattu myöhemmin). Näillä alueilla palveluverkon ratkaisut kytkeytyvät vahvasi kunnallisen lukiokoulutuksen järjestämisen ratkaisuun.

Palveluverkkosuunnitelma sisältää paikallisten ratkaisuehdotusten lisäksi myös koko kuntaa koskevia yleisiä kehittämissuuntia. Nämä ovat:

 1. (5)-6 luokkien siirtyminen yläkoulujen yhteyteen
 2. hallinnolliset yhdistämiset varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa (päätetty valtuuston kokouksessa 25.03.2020, §25)
 3. eri palveluiden kokoaminen lähelle toisiaan kampusalueille (päätetty valtuuston kokouksessa 25.03.2020, §25)
 4. alkuluokkatoiminnan laajentaminen

Palveluverkkosuunnitelman keskeiset toimenpide-ehdotukset alueittain

Eteläinen alue (Klaukkalan, Lepsämän, Metsäkylän ja Perttulan-Nummenpään tilastolliset suuralueet)

VARHAISKASVATUS

 • Aitohelmen päiväkodista luovutaan, kun eskarit siirtyvät Klaukkalan koululle alkuluokkiin.
 • Uusi keskustan alueen päiväkoti (10-ryhmäinen + avoin varhaiskasvatus) Urheilupuistoon 2026-2027 nykyisen Urheilupuiston koulun paikalle. Luovutaan Isosuon ja Suopolun päiväkodeista sekä Vaskomäen päiväkodin lisärakennuksesta.
 • Ruotsinkielisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen keskittäminen Syrjälän päiväkodin nykyisiin tiloihin peruskorjauksen yhteydessä 2024-2025.
 • Havumäen päiväkodin muuntaminen Mäntysalon koulun käyttöön
 • Avoimen varhaiskasvatuksen keskittäminen päiväkotien kanssa samoihin tiloihin.

PERUSOPETUS

 • Urheilupuiston koulun uudisrakennus 2024-2025, koulun laajentaminen 6-9 lk kouluksi ja kapasiteetin kasvattaminen Klaukkalan keskustan ja läntisen alueen kasvua palvelevaksi.
 • Klaukkalan ja Lepsämän kouluista 0-5 lk koulu.
 • Metsäkylän koulu yhdistetään hallinnollisesti Mäntysalon kouluun ja Valkjärven koulu Lepsämän kouluun. Uotilan koulun hallinnollinen yhdistäminen selvitetään.
 • Lepsämän koulun hankesuunnitellussa on selvitettävänä kaksi toteutusvaihtoehtoa: (1) Vanha puukoulu peruskorjataan (ei opetustiloja) ja palanut koulurakennus korvataan siirtokelpoisella moduulirakennuksella. (2) Palanutta koulurakennusta ei korvata. Puukoulu peruskorjataan ja rakennukseen sijoitetaan ruokasali, keittiö, opetustiloja sekä hallinnon/oppilashuollon tiloja. Molemmat ratkaisut mahdollistavat toiminnan kehittämisen tulevaisuudessa siten, että Lepsämän koulun toiminta siirretään kokonaan Lintumetsään, jossa valtaosa koulun oppilaista asuu ja jossa nyt on käytössä laajat väistötilat.

KOKO KUNTAA KOSKEVAT YHTEISET KEHITTÄMISSUUNNAT

 • Alkuluokkatoiminnan käynnistäminen koko alueella (eskarit kouluille).
 • Harjulan ja Syrjälän koulujen hallinnollinen yhdistäminen ja opetuksen järjestely kahteen yksikköön 0-2 lk ja 3-6 lk kouluina (tai 0-3 ja 4-6), alkuluokat aloittavat.
 • Alkuluokkatoiminnan käynnistäminen Mäntysalon/Haikalan koulussa (Haikalan koulu 0-2 lk, Mäntysalon koulu 3-9 lk).
 • Hallinnollinen yhdistäminen: Isosuon ja Suopolun päiväkodit, Mäntysalon, Haikalan ja Professorintien päiväkodit, Tähkärinteen ja Riihipuiston päiväkodit, Syrjälän ja Harjulan päiväkodit.

Keskinen alue (Kirkonkylän, Palojoen ja Nukarin tilastolliset suuralueet)

VARHAISKASVATUS

 • Maaniitun päiväkodin ja leikkipuiston alueelle varhaiskasvatuksen kampuksen kehittäminen. Kerhotoiminnalle tilat (luovutaan Mäkituvan kerhosta), suurempi leikkipuisto ja lähiliikuntapaikka, varaus päiväkodin laajentamiselle (lisärakennus).
 • Kirkonkylän päiväkodin lakkauttaminen ja purkaminen lukioratkaisusta riippumatta (eskarit alkuluokkiin kouluille), yksityinen Pilke Helmitarha lopettaa.

 

LUKIORATKAISU JA TÄMÄN VAIKUTUS MUUHUN PALVELUVERKKOON

 • Lukioratkaisun vaihtoehdot keskisellä alueella ja muutokset palveluverkkoon:
  • Hajautettu lukio: Lukio jatkaa NYK:n tiloissa, NYK:n uusi liikuntasali 2025, alkuluokat Maaniittuun
  • Uusi keskuslukio: NYK 6-9 lk (Kivelästä ja Sarjalasta luovutaan), Maaniittu, Lukkari ja Karhunkorpi 0-5 lk, Nukarin koulu jatkaa 0-6 lk
  • Keskuslukio Maaniitun koululle: Lukkarin koulu 0-4 lk (vaatii noin 6 ryhmän lisärakennuksen), NYK 5-9 lk (uusi liikuntasali), Karhunkorpi 0-4 lk, Nukari 0-6 lk

KIRJASTOPALVELUT

 • Pääkirjaston peruskorjaus 2021-2022 (TA 2021, tekninen lautakunta 25.6.2020)

 

KOKO KUNTAA KOSKEVAT YHTEISET KEHITTÄMISSUUNNAT

 • Palojoen koulun yhdistäminen hallinnollisesti Maaniitun kouluun.
 • Nukarin ja Karhunkorven koulujen hallinnollinen yhdistäminen.
 • Alkuluokkatoiminnan laajentaminen tehtävän lukioratkaisun mukaisesti

Pohjoinen alue (Rajamäen ja Röykän tilastolliset suuralueet)

VARHAISKASVATUS

 • Metsolan päiväkodin käyttöönotto 1.1.2021. Toivojentien päiväkodin taloista luopuminen
 • Tornitien päiväkodin uudisrakennus 2024-2025, Isokallion päiväkodista luopuminen

RAJAMÄEN KOULUKAMPUS

 • Seitsemän veljeksen koulun vanhan osan korvaus uudisrakennuksella (2022-2023)
 • Kuntolan peruskorjaus (2023-2024)
 • Rajakaaren uudisrakennus (2024-2025)
 • Rajamäen koulun E-rakennuksesta luopuminen

LUKIORATKAISU

 • (1) Lukion toimipiste yläkoulukampuksen yhteyteen tai (2) lukiokoulutuksen keskittäminen Kirkonkylään (jos lukiokoulutus Rajamäellä loppuu). Mikäli lukiokoulutus jatkaa kahden toimipisteen mallilla, Rajamäen lukion toimipisteen toteutusvaihtoehdot ovat seuraavat:
  1. hankesuunnitelman mukaisesti
  2. kevyempi moduulirakenteinen toteutus
  3. väistötilojen siirto vuokraus pysyvästi/toistaiseksi
  4. olemassa olevien tilojen hyödyntäminen (Työtehoseura)

RÖYKKÄ

 • päiväkodin omakotitalosta luopuminen (2022)
 • nuorisotilat koululle (2026?), koulun lisärakennuksesta luopuminen (2030+)

KOKO KUNTAA KOSKEVAT YHTEISET KEHITTÄMISSUUNNAT

 • Rajamäen koulun alkuluokat (0-1 lk) uuteen Metsolan päiväkotiin
 • Rajamäen ja Länsikaaren koulujen 6. lk:t siirtyvät kampukselle
 • Tornitien ja Mutkapolun päiväkotien hallinnollinen yhdistäminen

Takaisin listaukseen