Ajankohtaista

Lukio, Opetus ja koulutus, Palveluverkkoselvitys, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko, Valtuusto, Varhaiskasvatus

Me tehdään Nurmijärvi -kuntalaiskyselyn tulosten yhteenveto julkaistu

16.10.2020

Kuntalaiset ja kunnan työntekijät saivat ottaa kantaa Nurmijärven palveluverkkosuunnitelmaan 29.9.-7.10.2020. Verkkokyselyssä kysyttiin palveluverkkosuunnitelmasta yleisesti sekä yksityiskohtaisista kehittämisehdotuksista. Kyselyyn saatiin 1138 vastausta kunnan kaikilta alueilta. Neljännes vastaajista oli kunnan palveluksessa, erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö oli hyvin edustettuina kyselyssä. Myös yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret olivat vastaajien joukossa hyvin edustettuina (n=141).

Palveluverkon kehittämisehdotukset saivat kuntalaisilta ja henkilöstöltä pääosin hyväksynnän, eikä kyselyssä noussut esiin asioita, jotka kyseenalaistaisivat koko palveluverkkotyön suunnan.

Erityisesti suhtautuminen on myönteistä esityksiin, joissa vanhoja ja huonokuntoisia tiloja korvataan uusilla ja ajanmukaisilla tiloilla. Myös alkuluokkatoiminnan kehittäminen sekä palveluverkon alueelliset Röykän, Harjulan ja Syrjälän sekä Mäntysalon ja Haikalan alueella saivat pääosin positiivisen vastaanoton.

Eniten kritiikkiä tai huolta vastaajien keskuudessa herättivät puolestaan Maaniitun lukioratkaisun vaikutukset perusopetukseen Keskisen alueen palveluverkon alueella. Myös esitys 6. luokkien siirtämisestä yläkoulujen yhteyteen herätti kritiikkiä. Perusteena kritiikille oli huoli lapsen edun toteutumista sekä perheiden arjen vaikeutumisessa.

Lukioratkaisun osalta näkemykset puolestaan jakautuvat: kahden toimipisteen ratkaisun kannatus on hieman suurempaa, mutta henkilöstön niukka enemmistö kannattaa keskitettyä ratkaisua. Kirkonkylään keskitetyn lukioratkaisun osalta kuntalaiset suosisivat kustannuksista huolimatta uudisrakennusta. Rajamäen toimipisteen osalta suhtautuminen väistötilojen tai Työtehoseuran tilojen hyödyntämiseen oli varsin kriittistä.

Kuntalaisten äänen kuuleminen yksittäisten esitysten osalta on tärkeää. Tulosten yhteenveto toimii palveluverkkoesityksen viimeistelyn tukena.

Nurmijärven kunta kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita! Yksityiskohtaisempi yhteenveto julkaistaan palveluverkon teemasivulla viikolla 43.

Me tehdään Nurmijärvi. Yhdessä.

 

Takaisin listaukseen