Ajankohtaista

Ilmastotyö, Katujen kunnossapito, Siistiksi

Ovatko asenne ja ympäristökasvatus ratkaisu roskaamisen vähentämisessä?

25.3.2021

Suomalaiset ovat metsää ja puhdasta luontoa rakastava kansakunta. Arkikokemus kuitenkin osoittaa, että ihmiset roskaavat entistä enemmän. Luultavasti jokainen meistä on jollain tasolla tietoinen siitä, että katujen ja tienvarsien siisteys on kaikkien vastuulla. Aloitetaanhan ympäristökasvatus jo päiväkodeissa, ja sitä jatketaan koulussa. Tärkein ja tehokkain paikka antaa ympäristökasvatusta ja näyttää esimerkkiä on kuitenkin koti. Miten se toteutuu teillä?

Ympäristökasvatusta pienestä pitäen – myös kotona

Ympäristön siisteyteen liittyviä asioita voi jo opettaa alle kouluikäisille lapsille. Kotona se on helpointa toteuttaa näyttämällä esimerkkiä. Jos vanhemmat laittavat kodin ulkopuolella roskat roskiksiin tai jos niitä ei ole lähettyvillä, niin roskat tuodaan kotiin. Huonoa esimerkkiä on se, kun auton ikkunasta heitetään roskia luontoon.

Päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuvalla ympäristökasvatuksella on myös oma roolinsa siihen, miten nuoret ja lapset asennoituvat jätteisiin, niiden kierrätykseen ja ympäristön siisteyteen. Hyvää työtä lasten kanssa tehdään kunnan päiväkodeissa, esimerkiksi Haikalassa.

”Meillä Haikalan päiväkodissa on vuosittain ympäristöviikot, jolloin panostetaan ympäristöasioihin laajemmin ja asioita käsitellään erityisesti esikoululaisten kanssa. Puhutaan niin kierrätyksestä kuin ympäristöystävällisestä elämäntavasta. Myös nuoremmat lapset ovat mukana aiheen käsittelyssä, omalle iälle sopivalla tavalla” kertoo Haikalan päiväkodin ekotukihenkilö ja varhaiskasvatuksen opettaja Anu Talvio-Julkunen.

”Roskaaminen on toki meillä eri ryhmissä esillä arjessa ja pitkin vuotta. Ja roskiakin on lasten kanssa kerätty, siistitty lähiympäristöä”, lisää Talvio-Julkunen.

Kuka siivoaa roskat?

Jokainen on vastuussa omista roskistaan ja niiden toimittamisesta jätteenkäsittelyyn asianmukaisesti.

Roskakorienkaan lisääminen ei riitä, jos niitä ei käytetä. Hyvä tapa on, että jokainen kuljettaisi roskat takaisin kotiinsa – ainakin silloin, jos roskakoria ei ole matkan varrella.

Jos roska on jo maassa, eikä roskaajaa näkyvillä, niin vastuu kuuluu taajama-alueella kadunvarren kiinteistölle– enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvalla kaistalla. Muilla alueilla vastuu siivoamisesta on alueen omistajalla.

Kunnan kiinteistöhuollon ja katujen kunnossapidon henkilöstöresurssit ovat rajalliset. Roskien keräämiseen käytetty aika on pois ympäristön laadun parantamisesta. Kun jokainen siistii omat jälkensä, resurssit riittävät isomman alueen pitämiseen paremmassa kunnossa.

Lisätietoa katujen ja teiden kunnossapidon vastuunjaosta ja siitä, miten siisteyden vastuut jakautuvat.

Kiitos kaikille niille, jotka pitävät huolta seutumme ympäristöstä ylläpitämällä siisteyttä ja puhtautta. Tällainen toiminta on aina esimerkillistä ja ansiokasta, parhaassa tapauksessa jopa tarttuvaa.

Takaisin listaukseen