Ajankohtaista

Avustukset, Katujen kunnossapito, Liikenne, Yksityistiet

Osallistu yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämiseen vastaamalla kyselyyn

15.11.2021

Kunta haluaa saada yksityisteiden tiekunnilta ja niiden osakkailta mahdollisimman kattavasti mielipiteitä ja näkemyksiä nykyisen avustusjärjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämistarpeista. Mielipiteitä ja ideoita saatiin jo mukavasti tiekunnille 10.11. pidetyssä työpajassa. Nurmijärven alueen tiekunnista työpajassa oli vain murto-osa.

Tarjoamme nyt kaikille tiekunnille ja osakkaille sekä myös muille asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua avustusjärjestelmän kehittämiseen kyselyn avulla.

Kyselyssä on kaksi taustatietokysymystä, 15 väittämää koskien nykyistä avustusjärjestelmää sekä kaksi kysymystä, joihin voi vapaasti kirjoittaa mielipiteitä ja ajatuksia avustusjärjestelmän toimivuudesta ja sen kehittämiskohteista.

Osallistu siis kehittämistyöhön, ja kerro mielipiteitäsi vastaamalla kyselyyn 15.-24.11.2021 välisenä aikana!

Kyselyn tuloksia sekä 10.11.2021 tiekunnille pidetyn työpajan tuloksia analysoidaan ja vedetään yhteen sekä hyödynnetään yksityisteiden avustusjärjestelmän kehittämistyössä. Analysoituja tuloksia tarkastellaan vielä yhdessä tiekuntien kanssa, tavalla tai toisella, ennen kuin ne viedään päätöksentekoon. Tulokset raportoidaan kunnanhallitukselle, ja valtuuston on tarkoitus päättää päivitetystä avustusjärjestelmästä alkuvuoden 2022 aikana.

Tiekunnille pidetyn työpajan esitysmateriaalit ja pienryhmien tuloksia löytyy verkkosivujemme yksityistiesivustolta, jossa on myös linkki kyselyyn.

 

Takaisin listaukseen