Ajankohtaista

Aleksia, Keusote, Koronavirus, Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Koulutus, Lapset, Nuoriso, Opetus ja koulutus, Sosiaali ja terveys, Terveys

Nurmijärven etäopetus vuosiluokilla 7–9 aikavälillä 8.3.–28.3.2021

3.3.2021

Nurmijärven perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 siirrytään poikkeuksellisena opetusjärjestelynä etäopetukseen maanantaista 8.3.2021 alkaen. Etäopetus jatkuu kolmen kouluviikon ajan päättyen 28.3. (sunnuntai). Tämä opetusjärjestely toteutetaan voimassa olevan perusopetuslain 20 a §:n mukaisesti. Asiasta on tiedotettu yksityiskohtaisemmin Wilman kautta 3.3.2021.

Vuosiluokkien 7–9 oppilaat ovat etäopetuksessa

Etäopetus ei koske erityisen tuen oppilaita. Yleisopetuksen ryhmissä ja erityisluokilla opiskelevat erityisen tuen oppilaat osallistuvat lähiopetukseen koko edellä mainitun kolmen viikon ajan. Myös valmistavan opetuksen oppilaat osallistuvat lähiopetukseen. Lisäksi joustavan perusopetuksen oppilailla (jopo) on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen. Lue lisää Wilmasta.

Oppilas ei voi osallistua sekä lähiopetukseen että etäopetukseen.

Koulut tiedottavat oppilaita ja huoltajia tarkemmista opetusjärjestelyistä

Opetuksen käytännön järjestelyissä voi olla koulukohtaisia eroja riippuen koulun koosta ja siitä, onko kyseessä yläkoulu vai yhtenäiskoulu. Koulut tiedottavat oppilaita ja huoltajia etäopetuksen ja lähiopetuksen järjestelyistä, aikatauluista ja mahdollisista muutoksista opetusryhmissä tai opettajissa. Opettajat ovat oppilaiden ja huoltajien tavoitettavissa koulupäivän aikana. Lue lisää Wilmasta.

Opettaja vastaa opetuksesta, huoltajat oppivelvollisuuden toteutumisesta

Koulujen laitteita lainataan niitä tarvitseville oppilaille etäopiskelun ajaksi. Opettajat antavat oppilaille toimintaohjeet ja vastaavat opetuksesta sekä oppilaiden mahdollisesti tarvitsemasta oppimisen tuesta. Koulujen erityisopettajat toimivat myös oppilaiden tukena.

Oppilaat työskentelevät etäopetuksenkin aikana oppivelvollisuuden piirissä. Osallistuminen etäopetukseen ja annettujen tehtävien suorittaminen ovat oppilaille velvoittavia. Huoltajat huolehtivat oppivelvollisuuden toteutumisesta eli oppilaan osallistumisesta etäopetukseen. Lisäksi huoltajat auttavat oppilaita läksyrutiineissa. Huoltajilta ei edellytetä opetustaitoa tai tietoteknistä osaamista.

Lue tarkemmat ohjeet Wilmasta.

Oppilaan läsnäoloa ja edistymistä seurataan päivittäin

Etäopetuksessa yhteydenpito oppilaan ja opettajan välillä hoituu luontevasti opetuksen ja opiskelun lomassa niillä välineillä, joilla etäopetusta toteutetaan. Opettaja seuraa oppilaan osallistumista etäopetukseen päivittäin. Samalla hän seuraa oppilaan edistymistä, mahdollista tuen tarvetta sekä hyvinvointia. Oppilaiden poissaolot merkitään Wilmaan samalla periaatteella kuin lähiopetuksessa. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairaspoissaolot sekä selvittää opettajien merkitsemät poissaolot. Lisätietoa Nurmijärven kunnan poissaolokäytännöistä löytyy kunnan verkkosivulta.

Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut ovat oppilaiden ja huoltajien käytettävissä etäopetuksen aikana

Opiskeluhuollon tapaamiset voidaan toteuttaa joko etäyhteydellä tai lähitapaamisina oppilaan ja huoltajan toiveiden mukaisesti. Lähitapaamisissa huolehditaan tuttujen koronahygieniaohjeiden noudattamisesta. Koulukuraattoreiden ja nuoriso-ohjaajien ohjaamien kaverikerhojen lähitapaamiset keskeytyvät maaliskuun ajaksi.

Nuorisotyöntekijät ovat nuorten tukena etäopetuksen aikana

Keusote suosittelee nuorisotilojen sulkemista 8.3.-28.3.2021. Nurmijärven kunnan nuorisotyöntekijät ovat läsnä sosiaalisessa mediassa.

Yhteishaku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen jatkuu 7.4.2021 asti

Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM tiedotti tiistaina 2.3. yhteishakuajan pidentämisestä 7.4. asti koronavirustilanteesta johtuen. Kevään 2021 yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen sekä haut perusopetuksen jälkeisiin valmistaviin koulutuksiin ja vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen päättyvät 7.4.2021 klo 15. Lisätietoa voi lukea ministeriön tiedotteesta.

Etäopiskelussa mahdollisuus kouluruokaan – muista tilaus!

Nurmijärven kunta tarjoaa etäopiskelussa oleville yläkoululaisille mahdollisuuden kouluruokaan. Etäruokapakettien tilauslinkki ja -ohjeet yläkoululaisille ja lukiolaisille on lähetetty 1.3. Wilma-viestinä. Huomioittehan, että etäruokatilaus viikolle 10 (8.–12.3.) täytyy tehdä viimeistään tänään keskiviikkona 3.3. Lisätietoa ja tilausohjeet löytyvät Wilman tiedotteesta.

Takaisin listaukseen