Ajankohtaista

Opetus ja koulutus, Rekrytointi, Varhaiskasvatus

Päiväkotien työntekijöille lisää palkkaa – myös opettajille ja ohjaajille palkankorotuksia

2.6.2023

Nurmijärvellä on päätetty kunta-alalle sovittujen yleiskorotusten lisäksi nostaa muun muassa varhaiskasvatuksessa ja koulutuspalveluissa työskentelevien palkkoja. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimusten solmimisen yhteydessä sovittiin keväällä 2023 kunta-alan yhteisten palkankorotusten lisäksi paikallisesta järjestelyerästä, jonka käyttämisestä työnantajan edustajat ja henkilöstön edustajat neuvottelevat paikallisesti.

Palkankorotuksia on tiedossa varhaiskasvatuksen opettajille, varhaiskasvatuksen esiopettajille, varhaiskasvatuksen erityisopettajille, päiväkodin johtajille sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajille. Koulutuspalveluissa palkkoja nostetaan opinto-ohjaajilla, erityisopettajilla, erityisluokanopettajilla sekä oppilasohjaajilla ja henkilökohtaisilla ohjaajilla. Kohdennuksilla pyritään vastaamaan koulutuspalveluiden rekrytointihaasteisiin.

Tehtäväkohtaisia palkkoja nostetaan varhaiskasvatuksen opettajilla kunta-alan yleiskorotuksen kanssa noin 100 euroa, varhaiskasvatuksen esiopettajilla ja erityisopettajilla yleiskorotuksen kanssa palkka nousee noin 200 euroa. Päiväkodin johtajilla palkankorotus on yhteensä yleiskorotuksen ja tasokorotuksen kanssa yli 250 euroa ja lastenhoitajilla yhteensä taso- ja yleiskorotuksen kanssa vajaa 100 euroa.

Palkankorotukset ovat astuneet voimaan kesäkuun alussa. Kunnassa tehdään lisäksi samanaikaisesti kohdennuksia henkilökohtaisiin lisiin, joita kunnassa myönnetään työsuorituksen arvioinnin perusteella erinomaisista työsuorituksista.

Esimerkiksi 1.6.2023 alkaen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäväkohtainen palkka (ns. peruspalkka) on 2373,69e/kk ja pätevän varhaiskasvatuksen opettajan puolestaan 2878,15e/kk.

Nurmijärvellä huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuksen laatuun

Nurmijärvellä varhaiskasvatus on laadukasta ja huoltajat ovat siihen erittäin tyytyväisiä.  Varhaiskasvatuksessa on tehty upeaa työtä ja se näkyy myös lasten ja perheiden arjessa. Varhaiskasvatus on saanut kiitettävät arviot tuoreessa huoltajakyselyssä, lue lisää: Huoltajakyselyn tulokset 2023

Takaisin listaukseen