Ajankohtaista

Kaikki

Nurmijärveläisten asukastyytyväisyys kasvussa – Kuntapalvelut -tutkimuksen tulokset luettavissa kunnan sivuilla

19.2.2024

Nurmijärven kunta selvitti marras-joulukuussa 2023 kuntalaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen käytöstä. Kuntapalvelut -tutkimukseen vastasi yhteensä 700 kuntalaista. Suuret kiitokset kaikille osallistuneille! Tutkimuksen tuloksissa nähdään positiivinen suunta, sillä edellisestä tutkimuskerrasta vuodelta 2022 on tyytyväisyydessä tapahtunut parannusta monilta osin. Tutkimuksen tulokset on nyt julkaistu kunnan kotisivuilla

Asukastyytyväisyys parantunut vuoden takaisesta

FCG Oy:n toteuttamassa Nurmijärven Kuntapalvelut-tutkimuksessa kartoitettiin asukkaiden mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen käytöstä. Samalla selvitettiin asuinkuntaan kohdistuvaa yleistä tyytyväisyyttä.

Kunnan palvelujen kokonaisarvosanaksi kouluasteikolla 4-10 vastaajat antoivat Nurmijärven kunnalle 7,36 (vuonna 2022: 7,21 ja vuonna 2020: 7,53). Myös laaja asuinkuntaindeksi eli tyytyväisyys asuinkuntaan, oli hieman noussut vuoden 2022 arvosta 3,48/5, arvoon 3,5/5 (vuonna 2021: 3,66). Laaja asuinkuntaindeksi on laskettu keskiarvona eri palveluihin, joita kyselyssä oli 45, annetuista arvioista. Onnelliseksi itsensä Nurmijärvellä asumisesta kokeneiden määrä säilyi samana kuin vuonna 2022 eli 78 prosentissa (vuonna 2020: 84 %).

Kaiken kaikkiaan tutkimuksesta selviää, että nurmijärveläiset ovat lähtökohtaisesti melko tyytyväisiä kunnan palveluihin. ”Tutkimuksen tuloksissa nähdään positiivinen suunta, sillä edellisestä tutkimuskerrasta vuodelta 2022 on tyytyväisyydessä tapahtunut parannusta monilta osin”, palvelumuotoilija Piia Nurkka kertoo ja jatkaa ”Vuonna 2022 nähty notkahdus suhteessa vuoden 2020 tilanteeseen vaikuttaa näin ollen olleen tilapäinen.”

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä iloitsee positiivista tuloksista. ”On mukava nähdä, että arviot ovat noususuunnassa ja tyytyväisyys palveluihin vaikuttaa parantuneen. Tämä on tärkeä tieto huomioiden se, että Kuntapalvelut-tutkimuksen tuloksia käytetään strategisina mittareina. Haluankin kiittää kaikkia kuntalaisia arvokkaista mielipiteistä!”

Tyytyväisyys edelleen suurinta kirjastopalveluissa ja ilmanlaadussa, top kympissä myös laaja kattaus liikuntapalveluita

Kuten aiemmilla tutkimuskerroilla, tyytyväisimpiä nurmijärveläiset ovat kirjastopalveluihin. Myös nurmijärveläinen ilman- ja vedenlaatu saivat osakseen kiitosta.

Kymmenen parhaimman palvelun joukkoon sijoittuvat myös useat liikuntapalveluista eli uimarannat, urheilu- ja pelikentät, kuntoradat ja ulkoilureitit ja uimahalli (joista uimahallin osalta tyytyväisyys on hieman laskenut 4,2:sta 3,8:n).

Kunnanjohtaja Mäkelä näkee tulosten heijastavan nurmijärveläisyyden ydintä. ”Nurmijärvellä arki arvotetaan korkealle. Nurmijärveläinen elämäntapa puhuttelee perheitä, jotka arvostavat ennen kaikkea kunnan yleistä lapsiperhemyönteisyyttä sekä ihan tavallista ihanaa arkea.”

Tyytymättömyyttä edelleen julkiseen liikenteeseen sekä katujen kunnossapitoon, myös kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä petrattavaa

Myös niukimman pistesaaliin keränneet palvelut ovat samoja kuin aiempina vuosina. Eniten tyytymättömyyttä herättää julkinen liikenne, jonka arvosana on laskenut läpi 2020-luvun alun. Vuonna 2020 julkisen liikenteen arvosana oli 2,12/5 ja vuonna 2023 2,02/5. Katujen ja teiden kunnossapidon arvosana on pysytellyt vuoden 2020 tasolla (vuonna 2023 2,67/5, vuonna 2020 2,68/5).

Teknisen johtajan Juha Oksasen mukaan kunta ottaa vastaan palautteen asukastyytyväisyyden heikkenemisestä nöyrin mielin.

”Olemme tehneet töitä kunnossapidon kehittämiseksi paremmin kuntalaista palvelevaksi. Esimerkkinä voidaan mainita Siistiksi-projekti, jota tullaan jatkossakin kehittämään. Lisäksi Klaukkalantien ja tämän lähiympäristön kehittämissuunnitelma on valmis ja edistämme tämän toteutumista”, Oksanen kertoo. Kuluneen talven lumitilannetta Oksanen pitää haastavana, joka saattoi myös osaltaan vaikuttaa katujen ja teiden kunnossapidon arvosanaan. ”Talvi alkoi vuonna 2023 varkain ja poikkeuksellisen kovana jo marraskuun puolessavälissä ja on pitänyt tiukasti otteessaan eikä loppua ole vielä näkyvissä. Tämä on varmasti edesauttanut tyytymättömyyden kasvussa.”

Eniten petrattavien ”palveluiden” listalta löytyy myös kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet. Vaikka arvosana on hivenen noussut vuoden 2020 tasosta (2,52/5) kertoo tämä viestintäpäällikkö vs. Marjaana Keräselle kehittämistarpeista. ”Arvosana 2,66/5 kertoo meille kuntalaisten osallistumisen halusta ja meille osallistamisen kehittämisen tarpeesta”.

Kuva 1. Parhaimmat ja huonoimmat asiat, arvioiden keskiarvot suuruusjärjestyksessä

Tyytyväisimpiä otannan kautta vastanneet sekä palveluita käyttäneet, eniten tyytymättömyyttä nettivastaajissa sekä mielikuvien perusteella vastanneissa

Vuoden 2022 tapaan oli tutkimukseen mahdollista vastata myös nettikyselylinkin kautta. Lähtökohtaisesti nettivastaajat olivat jälleen kriittisempiä kuin satunnaisesti valitut kuntalaiset. ”Esimerkiksi satunnaisesti valittujen kuntalaisten antama kokonaisarvosana kunnalle oli 7,6/10 ja julkisen linkin kautta vastanneiden 7,05/10”, Nurkka konkretisoi vastausten eroja. Myös palveluita käyttäneet olivat tyytyväisempiä palveluihin kuin mielikuvan pohjalta vastanneet.

Onnellisimman taajaman ykkössija vaihtui Rajamäestä Kirkonkylään

Aiempina vuosina onnellisimmat nurmijärveläiset ovat järjestään löytyneet Rajamäeltä. Vuonna 2023 kärkisija kuitenkin vaihtui, kun Kirkonkylä kiilasi Rajamäen ohi. ”Kirkonkylässä asuvista itsensä vähintään onnelliseksi Nurmijärvellä asumisesta koki 84 %, rajamäkeläisistä 81 % ja klaukkalalaisista 75 %”, Nurkka kertoo ja jatkaa ”onnellisuusastetta on saattanut nostaa Kirkonkylän voimakas kehittyminen viimeisten vuosien aikana. Muun muassa Lidlin ja Tokmannin tulo taajamaan ovat lisänneet alueen palveluita ja myös elinvoimaisuutta. Kirkonkylä on myös saamassa oman kehittämissuunnitelmansa vuoden 2024 aikana”.

Myös kun tarkastellaan tyytyväisyyttä eri kuntapalveluihin, löytyvät kunnan tyytyväisimmät asukkaat Kirkonkylältä (3,69/5). Rajamäki sijoittuu keskelle (3,56/5) ja palveluihin tyytymättömimmät asukkaat löytyvät Klaukkalasta (3,38/5).

Kunnanjohtaja Mäkelä näkee tärkeänä tulosten analysoinnin. ”Kokonaisarvosanat ovat jokaisessa taajamassa verraten hyvät, mutta meidän on tärkeä myös tietää, mistä erot ja muutokset johtuvat. Kuitenkin, vaikka kriittisiä mielipiteitä löytyy, suurin osa asukkaista joka taajamassa ovat onnellisia asuessaan juuri täällä. Ja ehkä juuri se tuottaa paremman arjen ilmiötä. Tämä kannustaa meitä myös jatkamaan Nurmijärven vahvuuksien kehittämistä entistäkin paremmiksi ja työstämään tarkempia toimenpiteitä tukemaan haluttua kehityssuuntaa.”

Ennätysmäärä vastaajia ja tulosten hyödyntäminen

Vuoden 2023 Kuntapalvelut -tutkimus keräsi ennätysmäärän vastaajia. Tutkimus on aiemmin toteutettu kuusi kertaa vuosina 2005 (N=346), 2008 (N=252), 2012 (N=179), 2018 (N=519), 2020 (N=417) ja 2022 (N=636). Tutkimukseen mahdollistettiin nyt vastaaminen vuoden 2022 tapaan myös avoimen nettikyselylinkin kautta, vaikka perustoteutuksessa kyselyn otos eli vastaajajoukko on satunnaisesti valitut 1 500 nurmijärveläistä, joille kysely lähetettiin postitse. Otokseen valituilta vastauksia saatiin 386 ja linkin kautta 314. Yhteensä vastaajia oli siis 700.

Entä miten tutkimustuloksia hyödynnetään arjen työssä?

Kunnanjohtaja Mäkelän mukaan Kuntapalvelut-tutkimus kertoo kiertelemättä kuntalaisten näkemyksen siitä, mihin suuntaan kunnan palvelut ovat kehittyneet. ”On erityisen arvokasta, että meillä on vuosien varrelta kertynyt kyselystä pitkän aikavälin aineisto, jonka kautta voimme arvioida myös toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia palvelutyytyväisyyteen”, Mäkelä kuvailee ja jatkaa ”kuntalaispalaute on kunnan palveluiden ja muun toiminnan kehittämisessä ensiarvoisen tärkeää. Suuri kiitos kaikille vastanneille!”

Kuva 2. Kuntalaisten tyytyväisyyden kausitodistus vuosi 2023

Näin tutkimus tehtiin

Nurmijärven kunta kysyi loppuvuonna 2023 kuntalaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen käytöstä. Lisäksi selvitettiin yleistä asuinkuntatyytyväisyyttä. Kaikille avoimeen kyselyyn pystyi vastaamaan 8.11.-10.12.2023 välisenä aikana. Lisäksi 1 500 satunnaisesti valittua 18–79-vuotiasta kuntalaisista saivat kyselyn täytettäväksi postitse. Tutkimuksesta tehtiin tilastollinen raportti eikä yksittäisen vastaajan mielipide tule tuloksissa näkyviin.

Otokseen valituilta vastauksia saatiin 386 ja linkin kautta 314. Yhteensä vastaajia oli 700.

Tutkimuksen toteutti Nurmijärven kunnan toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy.

Takaisin listaukseen