Ajankohtaista

Asuminen, Kaavoitus, Rakentaminen, Tapahtumat, Tontit

Metsäkylän osayleiskaavan laatimistyö on alkanut – osallistua voi monin tavoin

22.2.2023

Metsäkylän ja ympäröivän alueen osayleiskaavan laatimistyö on alkanut. Se ohjaa alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä. Osayleiskaavaan liittyvästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi kertoa mielipiteensä sekä vastata kyselyyn 20.3. saakka. Osayleiskaavasta järjestetään yleisötilaisuus 9.3., ja tilaisuuteen toivotaan osallistujia myös muualta kunnasta, koska kylien kaavoituksessa tullaan tulevaisuudessa käyttämään tämän osayleiskaavatyön yhteydessä valittua Nurmijärvi-mallia.

Osayleiskaava ohjaa alueen rakentamista

Metsäkylän alue, joka on pääsääntöisesti maaseutua, sijoittuu Kirkonkylän, Palojoen, Klaukkalan ja Perttulan osayleiskaava-alueiden väliin jäävälle alueelle. Metsäkylän osayleiskaavan laatimisen tavoitteena on alueen kehittäminen maaseutumaisena alueena. Osayleiskaavassa osoitetaan alueiden käyttötarkoitukset ja esitetään käyttöä koskevat määräykset. Lisäksi osoitetaan tilojen enimmäisrakentamismahdollisuudet.

Metsäkylän osayleiskaavaluonnoksen laadinnassa tullaan kokeilemaan kolmea vaihtoehtoista mallia, joiden perusteella kaavaprosessin aikana tehdään linjaus uudesta Nurmijärvi-mallista, joka korvaa nykyisen käytössä olevan emätilaratkaisun. Nurmijärvi-malliin ja sen etenemiseen voi tutustua osoitteessa nurmijarvi.fi/rakennetaan kyliin.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan kaavoituksen päätavoitteet, suunnittelun eteneminen, osallistumismahdollisuudet ja alustava aikataulu. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa suunnitteluprosessin kuluessa.

Metsäkylän kaavoitukseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston palvelupisteessä osoitteessa Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta toimitetaan kirjallisina viimeistään 20.3.2023 joko sähköpostitse yleiskaavoitus@nurmijarvi.fi tai osoitteella Nurmijärven kunta, yleiskaavoitus, PL 37, 01901 Nurmijärvi.

Asukastilaisuus 9.3.

Metsäkylän osayleiskaavasta pidetään asukastilaisuus torstaina 9.3.2023 klo 18–20 Metsäkylän koululla, Järventaustantie 163, 01810 Luhtajoki. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua aluetta koskeviin selvityksiin ja suunnitteluperiaatteisiin.

Paikanpäälle toivotaan tulevan osallistujia ympäri kuntaa, koska kylien kaavoituksessa tullaan tulevaisuudessa käyttämään Nurmijärvi-mallia.

Kysely avoinna 20.3. saakka

Metsäkylän osayleiskaavaan liittyvä kysely on avoinna kunnan verkkosivuilla 20.3.2023 saakka. Kyselyssä kysytään esimerkiksi, mitkä asiat ovat hyviä ja säilyttämisen arvoisia Metsäkylässä ja mitkä mahdollisesti ongelmallisia. Millainen Metsäkylän olisi hyvä olla tulevaisuudessa, ja mihin rakentaminen tulisi jatkossa sijoittaa ja mihin ei?

Kyselyyn voit myös vastata tulostettavalla lomakkeella ja palauttaa sen viimeistään 20.3.2023 osoitteeseen Nurmijärven kunta/yleiskaavoitus, PL, 37, 01901 NURMIJÄRVI tai sähköpostitse yleiskaavoitus@nurmijarvi.fi.

Verkkokyselyyn pääset TÄSTÄ.

Tulostettava lomake

Kunnanhallitus linjasi päätöksessään 29.11.2022 Metsäkylän osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta vuoden 2023 alussa. Kunnanhallitus päätti myös, että Metsäkylän osayleiskaavan laatimisen yhteydessä mallinnetaan rakentamismahdollisuuksien jakamisessa tiloille kolmea vaihtoehtoista periaatetta.  

Takaisin listaukseen