Ajankohtaista

Päätöksenteko, Rakentaminen

Markkinaoikeus sallii Rajamäen kampuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon

9.5.2023

Rajamäen kampuksen KVR-urakoitsijaksi valittiin 9.3.2023 tarjouskilpailutuksen kautta SRV Rakennus Oy. Urakoitsijan valinnasta jätettiin määräajan sisällä hankintaoikaisuvaatimus. Nurmijärven kunta on pyytänyt 26.4., että markkinaoikeus sallisi hankintapäätöksen täytäntöönpanon hankintalain 151 §:n mukaisesti.

Kunta on saanut markkinaoikeudesta välipäätöksen 8.5.2023, jolla sallitaan Rajamäen kampuksen hankintapäätöksen täytäntöönpano. Nurmijärven kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 8.5. osaltaan etenemisen täytäntöönpanoluvan perusteella. Tekninen johtaja Juha Oksanen on 9.5.2023 tehnyt viranhaltijapäätöksen, ettei kunta oikaise Rajamäen kampukseen liittyvää hankintapäätöstä.

Nurmijärven kunta käynnistää toimet, joilla urakkasopimus päästään allekirjoittamaan ja näin ollen käynnistämään Rajamäen kampuksen urakka.

Takaisin listaukseen