Ajankohtaista

Koulutus, Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Tilakeskus

Rajamäen kampuksen rakennushankkeen urakkatarjoukset pisteytetty

10.3.2023

Rajamäen kampuksen hankkeen tarjousten jättöaika päättyi 31.1. Tarjouksen jätti kuusi urakoitsijaa, joiden tarjous pisteytettiin valintaperusteiden, hinnan ja laadun, perusteella. Eniten pisteitä sai SRV Rakennus Oy, jonka tekninen johtaja Juha Oksanen valitsi hankkeen urakoitsijaksi. Varsinainen hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella, kun kolmen viikon hankintaoikaisu- ja valitusaika on päättynyt.

Rajamäen kampushanke merkittävä monesta näkökulmasta

Rajamäen kampuksen hankkeeseen sai jättää tarjouksen 2.9.2022-31.1.2023 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen jättivät Arkta Rakennuskultti Oy, Fira Rakennus Oy, Jatke Oy, Lehto Tilat Oy, SRV Rakennus Oy ja YIT Suomi Oy. Valintaperusteena oli eniten pisteitä saanut yritys, ja pisteytyksessä hinnasta sai maksimissaan 80 pistettä ja laadusta 20. Eniten pisteitä sai SRV Rakennus Oy.

Toimialajohtaja hyväksyy hallintosäännön mukaan muun muassa toimialaa koskevat hankinnat. Ympäristötoimialan tekninen johtaja Juha Oksanen on valinnut 10.3.2023 Rajamäen kampuksen KVR-urakoitsijaksi SRV Rakennus Oy:n valintaperusteiden pisteytyksen perusteella. Urakka sijoittuu vuosille 2023–2025. Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella, kun hankintaoikaisu ja valitusaika on päättynyt.

”Rakennushanke on merkittävä kunnan kannalta. Siitä kertoo ensinnäkin urakan hinta, 23 878 174 euroa. Merkittävä se on myös kouluverkoston näkökulmasta, ja erityisesti käyttäjien, jotka saavat ajanmukaiset ja muuttuviin oppilasmääriin mukautuvat sekä terveysturvalliset tilat”, sanoo tekninen johtaja Juha Oksanen.

”Hanke pyritään aloittamaan kevään aikana, ja sen ensimmäisessä vaiheessa puretaan Rajakaari sekä Seitsemän veljeksen koulu ja myöhemmässä vaiheessa Kuntola”, lisää Oksanen.

Hankintaoikaisu ja markkinaoikeuteen valitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua, jossa on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja, ja oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Asiasta voidaan myös valittaa vaihtoehtoisesti markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Hankintaoikaisu ja valitusaika on 14 päivää. Siihen lisätään asian käsittely- ja postitusaika, joka on seitsemän päivää. Rajamäen kampuksen valitus- ja hankintaoikaisuaika päättyy 1.4.2023.

Takaisin listaukseen