Ajankohtaista

Opetus ja koulutus, Rakentaminen, Tilakeskus

Rajamäen kampuksen urakoitsijan valinnasta hankintaoikaisuvaatimus

6.4.2023

Ympäristötoimialan tekninen johtaja Juha Oksanen valitsi viranhaltijapäätöksenä 9.3.2023 Rajamäen kampuksen KVR-urakoitsijaksi SRV Rakennus Oy:n.

Viranhaltijapäätöksen jälkeen alkoi kolmen viikon hankintaoikaisu- ja valitusaika. Urakoitsijan valinnasta on jätetty määräajan sisällä hankintaoikaisuvaatimus.

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua, jossa on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja, ja oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä.

Urakoitsijan valinnan perusteet

Rajamäen kampuksen hankkeeseen sai jättää tarjouksen 2.9.2022-31.1.2023 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti kuusi urakoitsijaa, joiden tarjoukset pisteytettiin valintaperusteiden, hinnan ja laadun, perusteella. Eniten pisteitä sai SRV Rakennus Oy, jonka Oksanen valitsi hankkeen urakoitsijaksi.

”Rakennushanke on merkittävä kunnan kannalta. Siitä kertoo ensinnäkin urakan hinta, 23 878 174 euroa. Merkittävä se on myös kouluverkoston näkökulmasta, ja erityisesti käyttäjien, jotka saavat ajanmukaiset ja muuttuviin oppilasmääriin mukautuvat sekä terveysturvalliset tilat”, sanoo tekninen johtaja Juha Oksanen.

Rajamäen kampuksen rakentaminen etenemisestä tiedotetaan

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana rakennusprojekti ei pääse alkamaan. Kunta tiedottaa Rajamäen kampuksen rakennusprojektin etenemisestä. Urakan on tarkoitus sijoittua vuosille 2023–2025.

 

Takaisin listaukseen