Tietosuoja

Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen turvallista käsittelyä ja yksityisyyden suojaa. Keräämme ja käsittelemme vain kunnan toiminnan kannalta välttämättömiä ja tarpeellisia henkilötietoja, ja henkilötietojen keräämiselle tulee aina olla selkeästi määritelty peruste.

Nurmijärven kunnan tietosuojapolitiikka 

Henkilötietojen käsittelystä Nurmijärven kunnassa kerrotaan tarkemmin rekisterikohtaisissa tietosuojaselosteissa:

Asuminen, rakentaminen ja ympäristö

Hallinto ja talous

Kasvatus ja sivistys

Sosiaali- ja terveystoimi

Kunnan omia työntekijöitä koskevia rekistereitä

 

Tarkastusoikeus omiin tietoihin 

Jokaisella on oikeus tarkastaa itsestään kunnan rekistereihin tallennetut tiedot ja tarvittaessa pyytää tietojen oikaisemista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojen tarkastuspyynnöt

Muissa rekistereissä olevien tietojen tarkastuspyynnöt tehdään rekisterikohtaisesti oheisella lomakkeella. Lomake toimitetaan kunnanviraston asiakaspalvelupisteeseen (Keskustie 2 B), jossa varmistetaan kysyjän henkilöllisyys.

Tarkastuspyyntölomake

Lisätietoa tietosuoja-asioista antaa tietosuojavastaava

Hanna Elomaa
asianhallintapäällikkö
Puh. 040 317 2002