Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi

Rajamäen tehtaiden ja tehdasmuseon historiaa

Suomen museoperheeseen saatiin keväällä 2017 uusvanha tulokas, kun Rajamäen tehdasmuseo avattiin yleisölle. Museo perustettiin jo 1963 mutta 54 vuoden ajan siellä pääsivät vierailemaan vain erityisryhmät. Syy tähän oli alkoholilain väkevien juomien mainontakielto. Museossa on esillä alkoholituotteita, joita ei suurelle yleisölle saanut näyttää.  

Rajamäen Ryypin tarina on kiinteä osa Suomen teollisuus-, talous- ja kulttuurihistoriaa. Elokuussa 1888 kemian tohtori ja insinööri Wilhelm Juslin yhdessä kolmen insinööri- ja kahden rahoittajakumppaninsa kanssa perusti yhtiön nimeltä Hyvinge Fabriks Aktiebolag. Nurmijärven Hyvinkäänkylään Rajamäen talon maille valmistuneessa tehtaassa yhtiö alkoi valmistaa painohiivaa, väkiviinaa, etikkaa ja eetteriä. Tehtaan ympärille kasvoi Rajamäen kylä vapaapalokuntineen, torvisoittokuntineen, kansakouluineen, kirkkoineen ja tykkitorneineen. Kylän asukkaista suuri osa työskenteli tehtaalla tai kuului sukuun, jonka jäsenille se oli leivän lähde.   

Suomen valtion omistukseen tehdas siirtyi kieltolain aikana 1920. Vuosien kuluessa Rajamäen nimi ja tuotteet tulivat osaksi suomalaisten arkea ja juhlaa. Tehtaan 75-vuotisjuhlavuonna Oy Alkoholiliike Ab perusti vanhaan viinanpolttimoon museon, jossa tehtaan ja kylän kertomus limittyy Suomen ja suomalaisten tarinaan kotipoltosta kieltolain ja Molotovin cocktailin kautta eurooppalaisiin tapoihin. Vuonna 2019 museo sai uuden nimen: Tehdas- ja alkoholimuseo Rajamäen Ryyppi. Museon omistaa Anora Group Oyj ja sen avoinnapidosta vastaa Nurmijärven museo. 

Dokumentteja Rajamäen tehtaiden toiminnasta

Rajamäen tehtaiden menneisiin vuosikymmeniin voi tutustua seuraavien lyhytdokumenttien parissa:

Rajamäen tehtaat
Felix-filmi Oy, 1957
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti: Elävä muisti

Ylen Elävä arkisto: Vierailulla Rajamäen viinamuseossa, 20.8.1963