Museo

Museon kokoelmat

Nurmijärven museo tallentaa kokoelmiinsa paikkakunnan historiasta ja ihmisistä kertovia esineitä, valokuvia ja arkistomateriaalia. Museotoiminnan perusta on kokoelmissa ja ne karttuvat pääosin lahjoitusten ja nykydokumentoinnin kautta. Kokoelmia esitellään perusnäyttelyissä ja vaihtuvissa teemanäyttelyissä. Osaan kokoelmista voi tutustua verkossa Finna-palvelussa.

Nykyisen kokoelman ensimmäiset noin 300 esinettä kerättiin 1930-luvulla. Esinekokoelmaan kuuluu nyt runsaat 8 000 esinettä.

Museon kuva-arkistossa on noin 18 000 valokuvaa ja negatiivia 1800-luvun lopulta nykypäivään saakka.

Finna.fi -hakupalvelu

Nurmijärven museon kokoelmiin voi tutustua myös Finna.fi
–hakupalvelussa: 

Nurmijärvi-kokoelma

Pääkirjaston käsikirjastossa sijaitsevassa Nurmijärvi-kokoelmassa on Nurmijärveä ja nurmijärveläisiä käsittelevää, nurmijärveläisten kirjoittamaa kirjallisuutta sekä muuta kotiseutuaineistoa, johon voi tutustua paikan päällä. Kokoelman kirjat eivät ole lainattavissa.

Kunnan keskusarkisto

Kunnan keskusarkistossa on arkistoaineistoa kunnan itsehallinnon alusta lukien eli 1860-luvulta lähtien. Keskusarkistossa on säilytyksessä joitakin yksityiskokoelmia. Varsinaista kotiseutuarkistoa kunnassa ei ole.