Hyvinvoinnin edistäminen

Miten nurmijärveläiset voivat?

Lapset ja nuoret

Valtaosa nurmijärveläisistä lapsista ja nuorista voi hyvin. Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn tulosten (2017) mukaan suhteet aikuisiin ovat parantuneet ja suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus.

Myönteisen kehityksen turvaamiseksi toimintaa ohjaavat periaatteet ja kehittämisen kohteet on kirjattu Nurmijärven kunnan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021 (esite)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

Aikuisväestö

Reilu puolet työikäisistä (20–54-vuotiaista) kokee elämänlaatunsa hyväksi. Mutta uusimman Finsote-tutkimuksen (2018) mukaan nurmijärveläisten työikäisten ylipainoisuus ja liikuntaa harrastamattomien osuus on Keski-Uusimaan suurin. Myös työkyky koetaan heikentyneeksi ja yksinäiseksi itsensä tuntevien osuus on nousussa.

Ikäihmisistä lähes puolet tuntee elämänlaatunsa hyväksi. Nurmijärveläiset ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiin eivätkä tunne itseään yksinäisiksi. Sen sijaan ikääntyneiden vapaa-ajan liikunta on vähentynyt ja alkoholin käyttö lisääntynyt.

Hyvinvointikertomuksessa olevien taustatietojen perusteella on laadittu lakisääteinen hyvinvointisuunnitelma, joka ohjaa hyvinvoinnin edistämistä kunnassa.

Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tiivistetysti

Lisää tietoa nurmijärveläisten hyvinvoinnin edistämisen toimenpiteistä saa Nurmijärven kunnan hyvinvointikertomuksista ja -suunnitelmista.

Laaja hyvinvointikertomus ja –suunnitelma (pdf)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 (pdf)
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta 2018-2021 (esite)