Hyvinvoinnin edistäminen

Avustukset hyvinvoinnin edistämiseksi

Nurmijärven kunnan hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain avustuksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Avustuksia voidaan myötää yhdistyksille ja järjestöille.

Tiedoksi, ettei koronavirus vaikuta hyte- avustusten hakuun. Jos koronaviruksen takia on haasteita pitää vuosikokousta, niin lisätkää lähetettävään avustukseen tuloslaskelma ja tase ym. muut avustussäännön mukaiset tiedot.

Muut vaadittavat dokumentit voi toimittaa hyvinvointipäällikölle; kaisa.laine@nurmijarvi.fi, viimeistään 31.3.2022,mennessä, kun vuosikokous on pidetty.

Avustettavan toiminnan tulee edistää eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä.

Avustettavan toiminnan tulee täyttää vähintää kaksi seuraavista hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista:

  • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi ja terveyseroja
  • ylläpitää tai parantaa työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä tapaturmia
  • ehkäistä osattomuutta ja syrjäytymistä sekä edistää osallisuutta
  • edistää ja vahvistaa mielenterveyttä
  • tuke yhteisöllisyyttä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä
  • edistää ja tukea vapaaehtoisuutta

Avustuksen muodot

Haettavia avustuksia ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on tarkoitettu hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhdistyksen perustoiminnan kuluihin. Toiminta-avustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumiin, hankkeisiin, produktioihin, projekteihin, leireihin ja retkiin. Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan avustettavaan tapahtumaan tai hankkeeseen liittyviin kuluihin.

Hakeminen ja hakuohjeet

Hyte-avustuksia haetaan 14.-31.3.2022 Solmu-järjestelmän kautta.
Solmu-järjestelmään pääset seuraavasta linkistä https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset/

Hyte-avustukset käsitellaan hyvinvointilautakunnassa 26.4.2022.

Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi. Aiemmin rekisteröitynyt avustuksenhakija voi kuitenkin käyttää olemassa olevaa profiiliaan hakiessaan avustusta. Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä haettavan avustustyypin yhteyshenkilöön. Hakuaikana annetaan opastusta ja tukea avustuslomakkeen täyttöön.

Lisätietoja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä avustuksista antaa: