Hyvinvoinnin edistäminen

Avustukset hyvinvoinnin edistämiseksi

Nurmijärven kunnanvaltuusto myöntää hyvinvointilautakunnalle vuosittain määrärahan Nurmijärvellä toimintaa järjestävien hyvinvointia ja terveyttä edistävien järjestöjen ja toimintaryhmien sekä Nurmijärvellä toimintaa järjestävien liikuntayhdistysten tukemiseen.

  • Hyvinvointia- ja tervettä edistävien yhdistysten määräraha on 48 600 euroa (54 000 euroa vuonna 2023)

Vuoden 2024 avustukset ovat haettavissa ajalla 11.3.-31.3.2024 sähköisesti Solmu-järjestelmän kautta.

Tiedoksenne, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä liikuntayhdistyksille myönnettävien avustusten myöntämisen periaatteita päivitettiin hyvinvointilautakunnan kokouksessa 23.01.2024 § 4.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien yhdistyksen lähettämästä toimintasuunnitelmasta tulee ilmetä haettavan avustuksen käyttötarkoitus. Avustuksella tuetaan säännöllistä toimintaa, joka tukee määriteltyjä tavoitteita. Hakemuksessa tulee myös ilmetä yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt ja heidän yhteystietonsa.

Liikuntayhdistysten on toimintasuunnitelmassaan tuoda esille haettavan avustuksen käyttötarkoitus. Lisäksi avustusten hakijat vastaavat siitä, että avustuslomakkeeseen on kirjattu liikuntaseuran toiminnasta vastaavien, nimenkirjoitusoikeudellisten henkilöiden yhteystiedot.

Muutos avustuskäytäntöön vuodesta 2025 alkaen, jolloin hyvinvointilautakunta päättää tammikuun 2025 kokouksessa painopisteet, joiden mukaan määritellään liikunnan toiminta-avustuksen prosenttiosuus (15–20 %).

Avustettavan toiminnan tulee edistää joitakin seuraavista painopisteistä:
• lasten ja nuorten harrasteryhmien toteuttaminen kilparyhmien rinnalla
• harrastamisen Suomen mallin toimintaan osallistuminen
• koulujen loma-ajan aktiviteettien toteuttaminen peruskouluikäisille
• soveltavan liikunnan huomioiminen omassa toiminnassa
• kuntalaisten hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä edistävien liikunnallisten toimenpiteiden kehittäminen kuntayhteistyössä
• aktiivisen arjen edistäminen kunta- ja järjestöyhteistyössä ikäihmisille
• matalankynnykset lähitapahtumat perheiden yhteisen aktiivisen arjen tueksi

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien avustusten myöntämisen periaatteet

HYVINVOINTIA-JA-TERVEYTTA-EDISTAVIEN-AVUSTUSTEN-MYONTAMISEN-periaatteet

Hakeminen ja hakuohjeet

Hyte-avustuksia haetaan 11.-31.3.2024 Solmu-järjestelmän kautta.
Solmu-järjestelmään pääset seuraavasta linkistä https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset/

Kaikki avustussäännöissä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen avustushakemukseen.
Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi. Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä haettavan avustustyypin yhteyshenkilöön. Hakuaikana annetaan opastusta ja tukea avustuslomakkeen täyttöön.

Lisätietoja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä avustuksista antaa: