Hyvinvoinnin edistäminen

Avustukset hyvinvoinnin edistämiseksi

Nurmijärven kunnan hyvinvointilautakunta myöntää vuosittain avustuksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille.

Kaikki avustussäännöissä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen avustushakemukseen.
Avustukset haetaan sähköisen Solmu-järjestelmän kautta.
Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi. Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä haettavan avustustyypin yhteyshenkilöön. Hakuaikana annetaan opastusta ja tukea avustuslomakkeen täyttöön.

Avustettavan toiminnan tulee edistää eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä.

Avustettavan toiminnan tulee täyttää vähintään kaksi seuraavista hyvinvoinnin edistämisen tavoitteista ja tavoitteiden edistäminen tulee ilmetä hakemuksessa:

  • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi ja terveyseroja
  • ylläpitää tai parantaa työ- ja toimintakykyä
  • ehkäistä tapaturmia
  • ehkäistä osattomuutta ja syrjäytymistä sekä edistää osallisuutta
  • edistää ja vahvistaa mielenterveyttä
  • tukea yhteisöllisyyttä ja yhteiskuntaan kiinnittymistä
  • edistää ja tukea vapaaehtoisuutta

Avustuksen muodot

Haettavia avustuksia ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustus on tarkoitettu hyvinvointia ja terveyttä edistävän yhdistyksen perustoiminnan kuluihin. Toiminta-avustuksella tuettavia menoja ovat avustettavasta toiminnasta aiheutuvat kustannuserät.

Kohdeavustus

Kohdeavustusta myönnetään ensisijaisesti tapahtumiin, hankkeisiin, produktioihin, projekteihin, leireihin ja retkiin. Kohdeavustusta myönnetään ainoastaan avustettavaan tapahtumaan tai hankkeeseen liittyviin kuluihin.

Hakeminen ja hakuohjeet

Hyte-avustuksia haetaan 13.-31.3.2023 Solmu-järjestelmän kautta.
Solmu-järjestelmään pääset seuraavasta linkistä https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset/

Hyte-avustukset käsitellään hyvinvointilautakunnassa 25.4.2023.

Lisätietoja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä avustuksista antaa: