Ajankohtaista

Kaikki

Kunta pyytää markkinaoikeudelta täytäntöönpanolupaa Rajamäen kampuksen aloittamiseksi

2.5.2023

Rajamäen kampuksen KVR-urakoitsijaksi valittiin 9.3.2023 tarjouskilpailutuksen kautta SRV Rakennus Oy. Urakoitsijan valinnasta jätettiin määräajan sisällä hankintaoikaisuvaatimus.

Täytäntöönpanon lykkääntyminen keskeyttäisi Rajamäen kampuksen rakennushankkeen aloittamisen kokonaisuudessaan. Kunnan näkökulmasta tästä aiheutuu merkittävää haittaa koululaisille, opettajille ja Nurmijärven kunnalle.

Nurmijärven kunta on pyytänyt 26.4., että markkinaoikeus sallisi hankintapäätöksen täytäntöönpanon hankintalain 151 §:n mukaisesti.

Takaisin listaukseen