Ajankohtaista

Lapset, Lukio, Opetus ja koulutus, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko

Kunnanhallitus päätti palveluverkosta – seuraavaksi asiasta päättää valtuusto joulukuussa

30.11.2020

Kunnanhallitus käsitteli 30.11. palveluverkkosuunnitelmaa. Kunnanhallitus päätti esittää lukiokoulutuksen keskittämistä Kirkonkylään. Lisäksi kunnanhallitus teki muutoksia muun muassa alkuluokkatoiminnan laajenemiseen, palveluverkon kehittämiseen sekä Rajamäen koulukampuksen tilatarpeen arvioimiseen liittyen. Kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää palveluverkosta 16.12.

Nurmijärven kunnassa on käynnissä Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Palveluverkkoa kehitetään, jotta kunta pystyy mahdollistamaan kuntalaisten sujuvan arjen nyt ja tulevaisuudessa. Palveluverkon kehittäminen on jatkuvaa työtä ja palveluverkon kehittämistarpeita arvioidaan vuosittain osana talousarvioprosessia.

Palveluverkkotyö aloitettiin vuonna 2019 ja se on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2020. Syys-lokakuussa 2020 kunnan lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet antoivat lausuntonsa sekä kuntalaiset, henkilöstö ja muut sidosryhmät kommenttinsa palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta. Lausunnot sekä kommentit toimivat palveluverkkoesityksen viimeistelyn tukena. Kunnanhallitus käsitteli palveluverkkoa tänään 30.11. Lopulta palveluverkosta päättää kunnanvaltuusto, jonka on tarkoitus päättää asiasta 16.12.

Kunnanhallitus keskittäisi lukiokoulutuksen

Kunnanhallitus päätti 30.11. palveluverkkosuunnitelmasta. Varsinkin keskisen ja pohjoisen Nurmijärven osalta palveluverkon keskeisimpiä kohtia on lukiopäätös.

Esityksen mukaan kunnallinen lukiokoulutus olisi toteutettu hajautetulla mallilla siten, että lukion toimipisteet olisivat sekä Kirkonkylällä että Rajamäellä. Kunnanhallituksen kokouksessa tehtiin muutosesitys, jossa esitettiin lukiokoulutuksen keskittämistä Kirkonkylään.

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen (6-5) esittää valtuustolle, että kunnan lukiokoulutus keskitettäisiin Kirkonkylään ja, että lukiolle rakennettaisiin uudisrakennus. Toimipisteen sijainti, sekä rahoitus-, ja rakentamistapa täsmentyvät suunnitelmien ja kustannuslaskelmien valmistuessa. Rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä sekä kustannustehokkuutta.

Tarja Salonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen, johon Sailio, Hägg, Laitinen ja Raekannas yhtyivät. Myös esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Yksityiskohtaisempaa tietoa kunnanhallituksen kokouksesta on luettavissa kunnanhallituksen päätöstiedotteesta.

Kunnanhallituksen muutokset palveluverkkosuunnitelmaan

Kunnanhallitus päätti lisätä tai muuttaa palveluverkkosuunnitelmaan seuraavat kohdat:

Alkuluokkatoiminnan laajeneminen

Kunnanhallitus teki palveluverkkosuunnitelmaan seuraavan lisäyksen: ”Alkuluokkatoiminnan laajeneminen ei saa rikkoa lapsen ehyttä koulupolkua ja turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä sekä lapsen sosiaalisia suhteita. Alkuluokan toteuttamisesta ja nivelvaiheista (3lk siirtymisestä) on kerättävä lisää kokemuksia niiltä kouluilta, joissa toimintaa on jo useamman vuoden ajan toteutettu (esim. Salpakankaan koulu). Kokemuksia tulee arvioida yhdessä henkilökunnan kanssa. Alkuluokkatoimintaa voidaan laajentaa helposti niissä yksiköissä, joissa tilaa toiminnan laajenemiselle löytyy. Toiminnan laajenemista tulee tehdä asteittain seuraten oppilasmäärien kehitystä alueilla ja tilojen mahdollisen luontaisen vapautumisen mahdollistamissa rajoissa. Alkuluokkatoiminnan laajenemisen tulee olla hallittua ja vaikutuksiltaan suunniteltua, eikä se saa aiheuttaa uusia tilatarpeita tai muiden ikäryhmien siirtoa tiloista toiseen ehyen koulupolun säilymisen vastaisesti.”

Palveluverkon kehittäminen

Kunnanhallitus teki palveluverkkosuunnitelmaan seuraavan lisäyksen: ”Jatkossa vuosikellon yhteydessä on tuotava sivistyslautakunnan tietoon ja arvioitavaksi ne sivistystoimialaan kuuluvat palvelut, jotka on otettu palveluverkon tarkasteluprosessin ja kehittämisen alle. Näiden palveluiden tulevaisuuden näkymiä arvioidaan säännöllisesti yhdessä sivistyslautakunnan kanssa hyvissä ajoin ennen vuosittaista talousarvioprosessin aloittamista. Tilannekatsaus on tuotava myös kunnanhallitukselle tiedoksi.”

Rajamäen koulukampus

Kunnanhallitus päätti, että Rajamäen kampusalueen tilatarpeet tulee arvioida olemassa olevat, käyttökelpoiset tilat huomioiden. Uusia tiloja tulee rakentaa vain todelliseen tarpeeseen. Kampusalueelle kaavaillut nuorisotilat ja kirjasto tulee olla mahdollista jättää suunnitelmasta pois, mikäli tällä säästetään investointikuluissa ja muita ratkaisuja on käytettävissä.

Lepsämän koulu

Kunnanhallitus päätti poistaa seuraavan tekstit palveluverkkosuunnitelmasta:
”Tulevaisuudessa on mahdollista, että Lepsämän koulun toiminta siirtyisi kokonaan Lintumetsään”, sekä ”Alueen oppilasmäärien mahdollisesti laskiessa Lepsämän koulun toiminta siirretään kokonaan Lintumetsään. Kivikoulu laajennuksineen puretaan ja suojeltu puukoulu myydään.”

Karhunkorven koulu

Kunnanhallitus päätti, että Karhunkorpi pidetään 0-6 lk kouluna.

Päätöksenteko

Seuraavaksi palveluverkkosuunnitelma siirtyy kunnanvaltuuston päätettäväksi 16.12.2020.

Lue lisää kunnanhallituksen päätöksestä

Yksityiskohtaisempaa tietoa kunnanhallituksen kokouksesta on luettavissa kunnanhallituksen päätöstiedotteesta.

Takaisin listaukseen