Ajankohtaista

Palveluverkkotyö, Päätöksenteko

Kunnanhallitus päättää valtuustolle esitettävästä palveluverkkosuunnitelmasta 30.11.

27.11.2020

Nurmijärven kunnassa on käynnissä Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyö, jonka yhteydessä päätetään, missä ja miten kunnan palvelut tulisi toteuttaa. Palveluverkkoa kehitetään, jotta kunta pystyy mahdollistamaan kuntalaisten sujuvan arjen nyt ja tulevaisuudessa. Palveluverkon kehittäminen on jatkuvaa työtä ja palveluverkon kehittämistarpeita arvioidaan vuosittain osana talousarvioprosessia.

Palveluverkkotyö aloitettiin vuonna 2019 ja se on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2020. Me tehdään Nurmijärvi -palveluverkkotyön läpikantavana ajatuksena on ollut kuntalaisten, palvelujen käyttäjien ja henkilöstön vahva osallistaminen ja kuunteleminen. Työhön on osallistettu myös luottamushenkilöitä, vaikuttamistoimielimiä ja sidosryhmiä.

Palveluverkkotyö lähestyy maalia. Syys-lokakuussa 2020 kunnan lautakunnat ja vaikuttamistoimielimet antoivat lausuntonsa sekä kuntalaiset, henkilöstö ja muut sidosryhmät kommenttinsa palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta. Lausunnot sekä kommentit toimivat palveluverkkoesityksen viimeistelyn tukena.

Kunnanhallitus käsittelee ja päättää palveluverkkosuunnitelmasta kokouksessaan 30.11. Kunnan valtuuston on tarkoitus päättää palveluverkkosuunnitelmasta 16.12.

 Kunnanjohtajan esitys Nurmijärven palveluverkkosuunnitelmasta tiivistettynä

Esityksen mukaan kunnallinen lukiokoulutus toteutetaan hajautetulla mallilla siten, että lukion toimipisteet ovat sekä Kirkonkylällä että Rajamäellä. Kahden toimipisteen ratkaisun lähtökohtana ovat joustavat ratkaisut ja kustannustehokkuus. Kirkonkylän toimipisteen osalta lukiokoulutus jatkuisi nykyisissä NYK:n tiloissa, jotka tämän hetken suunnitelman mukaan uudistetaan 2027-2029. Esityksen mukaan Rajamäen lukion toimipiste sijaitsisi kampusalueella, se toteutetaan kevytrakenteisesti ja rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä sekä kustannustehokkuutta. Valinta toimipisteen sijainnista ja rakentamistavasta täsmentyy suunnitelmien ja kustannuslaskelmien konkretisoituessa.

Muilta osin päätös palveluverkkosuunnitelman mukaisesti:

Eteläinen alue (Klaukkalan, Lepsämän, Metsäkylän ja Perttulan-Nummenpään tilastolliset suuralueet)

VARHAISKASVATUS 

 • Aitohelmen päiväkodista luovutaan, kun eskarit siirtyvät Klaukkalan koululle alkuluokkiin.
 • Uusi keskustan alueen päiväkoti (10-ryhmäinen + avoin varhaiskasvatus) Urheilupuistoon 2026–2027 nykyisen Urheilupuiston koulun paikalle. Luovutaan Isosuon ja Suopolun päiväkodeista sekä Vaskomäenpäiväkodin lisärakennuksesta. Uuden päiväkodin toteutus yksityisen toimijan toimesta NUUKA-toimenpideohjelman mukaisesti.
 • Ruotsinkielisen perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen keskittäminen Syrjälän päiväkodin nykyisiin tiloihin peruskorjauksen yhteydessä 2024–2025.
 • Havumäen päiväkodin muuntaminen Mäntysalon koulun käyttöön
 • Avoimen varhaiskasvatuksen keskittäminen päiväkotien kanssa samoihin tiloihin.

PERUSOPETUS 

 • Urheilupuiston koulun uudisrakennus 2024–2025, koulun laajentaminen 6-9lk kouluksi ja kapasiteetin kasvattaminen Klaukkalan keskustan ja läntisen alueen kasvua palvelevaksi.
 • Klaukkalan ja Lepsämän kouluista 0–5 lk
 • Metsäkylän koulu yhdistetään hallinnollisesti Mäntysalon kouluun ja Valkjärven koulu Lepsämän kouluun. Uotilan koulun hallinnollinen yhdistäminen selvitetään.
 • Lepsämän koulun vanha puukoulu peruskorjataan. Rakennukseen sijoitetaan ruokasali, keittiö, opetustiloja sekä hallinnon/oppilashuollon tiloja. Palanutta koulurakennusta ei korvata. Koulun toiminta jatkuu kahdessa paikassa Lepsämässä sekä Lintumetsässä.

KOKO KUNTAA KOSKEVAT YHTEISET KEHITTÄMISSUUNNAT 

 • Alkuluokkatoiminnan käynnistäminen koko alueella (eskarit kouluille).
 • Harjulan ja Syrjälän koulujen hallinnollinen yhdistäminen ja opetuksen järjestely kahteen yksikköön
 • Alkuluokkatoiminnan käynnistäminen Mäntysalon/Haikalan koulussa (Haikalan koulu 0–2 lk, Mäntysalon koulu 3–9 lk).
 • Hallinnollinen yhdistäminen: Isosuon ja Suopolun päiväkodit, Mäntysalon, Haikalan ja Professorintien päiväkodit, Tähkärinteen ja Riihipuiston päiväkodit, Syrjälän ja Harjulan päiväkodit.

Keskinen alue (Kirkonkylän, Palojoen ja Nukarin tilastolliset suuralueet) 

VARHAISKASVATUS

 • Maaniitunpäiväkodin ja leikkipuiston alueelle varhaiskasvatuksen kampuksen kehittäminen. Kerhotoiminnalle tilat (luovutaan Mäkituvan kerhosta), suurempi leikkipuisto ja lähiliikuntapaikka, varaus päiväkodin laajentamiselle (lisärakennus).
 • Kirkonkylän päiväkodin lakkauttaminen ja purkaminen lukioratkaisusta riippumatta (eskarit alkuluokkiin kouluille), yksityinen Pilke Helmitarha lopettaa.

LUKIORATKAISU JA TÄMÄN VAIKUTUS MUUHUN PALVELUVERKKOON

 • Hajautettu lukio: Lukio jatkaa NYK:n Alkuluokat Maaniittuun

NURMIJÄRVEN YHTEISKOULU

 • Nurmijärven yhteiskoulun uusi liikuntasali 2025 vanhan rinnalle sekä Nurmijärven yhteiskoulun vanhimmat osat korvataan uudisrakennuksella 2027–2029

KIRJASTOPALVELUT

 • Pääkirjaston peruskorjaus 2021–2022 (TA 2021, tekninen lautakunta 25.6.2020)

KOKO KUNTAA KOSKEVAT YHTEISET KEHITTÄMISSUUNNAT

 • Palojoen koulun yhdistäminen hallinnollisesti Maaniitun
 • Nukarinja Karhunkorven koulujen hallinnollinen yhdistäminen.
 • Alkuluokkatoiminnan laajentaminen tehtävän lukioratkaisun mukaisesti.

Pohjoinen alue (Rajamäen ja Röykän tilastolliset suuralueet) 

VARHAISKASVATUS

 • Metsolan päiväkodin käyttöönotto 1.1.2021. Toivojentien päiväkodin taloista luopuminen.
 • Tornitien päiväkodin toteutus yksityisen toimijan toimesta NUUKA-toimenpideohjelman mukaisesti.
 • Isokallion päiväkodista luopuminen

RAJAMÄEN KOULUKAMPUS

 • Seitsemän veljeksen koulun vanhan osan korvaus uudisrakennuksella (2022–2023)
 • Kuntolanperuskorjaus (2023–2024)
 • Rajakaaren uudisrakennus (2024–2025)
 • Rajamäen koulun E-rakennuksesta luopuminen

LUKIORATKAISU

 • Lukion toimipiste yläkoulukampuksen yhteyteen. Lukiokoulutus jatkaa kahden toimipisteen mallilla. Kahden toimipisteen ratkaisun lähtökohtana ovat joustavat ratkaisut ja kustannustehokkuus. Suunnittelun pohjaksi otetaan ratkaisuvaihtoehto V1B, jonka mukaan Rajamäen lukion toimipiste sijaitsee kampusalueella, se toteutetaan kevytrakenteisesti ja rakennuksen tarkemmassa suunnittelussa painotetaan tilojen monikäyttöisyyttä sekä kustannustehokkuutta. Valinta toimipisteen sijainnista ja rakentamistavasta täsmentyy suunnitelmien ja kustannuslaskelmien konkretisoituessa.

RÖYKKÄ

 • päiväkodin omakotitalosta luopuminen (2022)
 • nuorisotilat koululle (2020-luvun lopulla), koulun lisärakennuksesta luopuminen (2030+)

KOKO KUNTAA KOSKEVAT YHTEISET KEHITTÄMISSUUNNAT

 • Rajamäen koulun alkuluokat (0–1 lk) uuteen Metsolan päiväkotiin
 • Rajamäen ja Länsikaaren koulujen 6. lk:tsiirtyvät kampukselle
 • Tornitien ja Mutkapolun päiväkotien hallinnollinen yhdistäminen, mikäli Tornitie jatkuu kunnallisena päiväkotina.
Takaisin listaukseen