Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallitus esittää valtuustolle Nurmijärven kunnan hallintosäännön päivittämistä

25.9.2023

Nurmijärven kunnanhallitus päätti 25.9.2023 esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi päivitetyn hallintosäännön, joka astuisi voimaan 1.11.2023.

Hallintosääntö määrittelee kunnan hallinnon ja toiminnan keskeiset ohjeet ja säännöt. Hallintosääntö siirtää päätösvaltaa kunnan eri toimielimille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille, ja se on keskeinen väline kunnan hallinnon ohjauksessa. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä, ja valtuusto päättää sen sisällöstä ja mahdollisista muutoksista.

Nurmijärven kunnan voimassa ollut hallintosääntö on ollut käytössä 1.8.2021 alkaen, ja sen päivittämistä on valmisteltu vuoden 2023 aikana. Päivityksen yhteydessä siihen on tehty useita teknisiä korjauksia, ja samalla on valmisteltu muutoksia esimerkiksi valtuustoaloitteiden käsittelyyn. Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä erillisiin ohjeistuksiin, kuten talonrakennuksen hankeohjeeseen ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen, aiemmin sisältyneitä sisältöjä on siirretty osaksi hallintosääntöä.

Päivityksen yhteydessä on myös tarkasteltu mahdollisuuksia vähentää monitasoista päätöksentekoa ja lisätä delegointeja niissä asioissa, jotka eivät vaadi poliittista harkintaa tai jotka ovat luonteeltaan rutiiniasioita. Hallintosääntöön on esitetty muutoksia toimivallanjaon osalta tällaisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kunnanhallituksen yhteydessä pohjaesitykseen tehtiin muutosesityksiä delegointien osalta.

”Hallintosäännön uudistus nopeuttaa ja selkeyttää kunnan päätöksentekoa monin paikoin. Kunnanhallitus halusi kuitenkin pitää tietyissä asioissa päätäntävallan poliittisilla toimielimillä, eikä delegoinut näissä päätöksentekoa viranhaltijoille”, kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty sanoo.

Tarkemmin muutoksista ja hallintosäännön käsittelystä voi lukea kunnanhallituksen päätöstiedotteesta 25.9.2023.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että hallintosääntö hyväksytään muutokset huomioiden. Hallintosääntö tulisi voimaan 1.11.2023, ja samasta ajankohdasta lukien kumotaan kunnanvaltuuston 16.6.2021 hyväksymä hallintosääntö siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Takaisin listaukseen