Ajankohtaista

Alkuluokka, Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kunnanhallitus esittää valtuustolle alkuluokkatoiminnasta luopumista – valtuusto päättää asiasta 15.11.

6.11.2023

Kunnanhallitus päätti 6.11. esittää kunnanvaltuustolle, että alkuluokasta luovutaan lukuvuoden 2025–2026 loppuun mennessä. Valtuusto päättää asiasta talousarviokokouksessa 15.11.2023.


Alkuluokalla tarkoitetaan ryhmää, jossa toimii esiopetuksen ja perusopetuksen 1. vuosiluokan ja joissain ryhmissä myös 2. vuosiluokan oppilaita. Valtuusto päätti kesäkuussa alkuluokkatoiminnan kokeilun päättämisestä ja toiminnasta luopumisesta porrastetusti syksystä 2024 alkaen. Valtuuston päätös oli osa Nurmijärven kestävä kasvu -ohjelman toimenpiteitä, joilla on tarkoitus sopeuttaa kunnan taloutta kaikkiaan 9 miljoonalla eurolla.

Sivistyslautakunta päätti esittää 26.10. muutosesitystä valtuuston kesäkuiseen päätökseen. Lautakunnan esitys oli, että esi- ja alkuopetusta jatketaan Nurmijärven kunnassa yhdistelmämallilla. Lautakunta esitti myös, että vuoden 2024 talousarvioon lisätään siihen tarvittavat määrärahat. Kunnanhallitus käsitteli lautakunnan muutosesitystä 6.11.2023 ja äänestyksen jälkeen päätti esittää eteenpäin valtuustolle, että alkuluokasta luovutaan lukuvuoden 2025–2026 loppuun mennessä.

Käsittely kunnanhallituksessa 6.11.2023

Pohjaesityksenä kunnanhallitukselle 6.11.2023 oli, että kunnanhallitus päättää luopua alkuluokkatoiminnasta sivistyslautakunnan kokouksen 10.10.2023 esittelytekstissä esitetyn aikataulun ja suunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2025–2026 loppuun mennessä.

Otto Suhonen (kesk.) teki muutosesityksen, että 1. esi- ja alkuopetusta jatketaan sivistyslautakunnan 26.10.2023 tehdyn päätöksen mukaisesti. 2. vuoden 2024 talousarvioon ja vuoden 2025 taloussuunnitelmaan lisätään sivistystoimialalle lautakunnan päätöksen mukaisen yhdistelmämallin siirtymävaiheen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset kattava tarkennettu lisämääräraha: vuodelle 2024 lisätään 238 209 euroa ja vuodelle 2025 lisätään 333 491 euroa.

Lisäksi Riikka Raekannas (kesk.) teki muutosesityksen, joka päätettiin lisätä Suhosen muutosesitykseen, että ennen valtuuston lopullista päätöstä valtuuston kyselytunnille 13.11.2023 tuodaan vaikutusarvioiden kululaskelmat kustannuksista (mm. henkilöstökustannukset, kuljetukset ja tilat). Virpi Räty (kok.) ja Leni Niinimäki (vihr.) kannattivat muutosesitystä.

Äänestyksen jälkeen (5 jaa – 4 ei – 2 vaiti) kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää luopua alkuluokkatoiminnasta sivistyslautakunnan kokouksen 10.10.2023 esittelytekstissä esitetyn aikataulun ja suunnitelman mukaisesti lukuvuoden 2025–2026 loppuun mennessä.

Esityksen mukaisesti alkuluokkatoiminnasta luovutaan:

Lukuvuoden 2024–2025 alussa: Vendlaskolan, Klaukkalan, Syrjälän, Harjulan, Valkjärven, Metsäkylän, Uotilan, Lukkarin, Maaniitun, Karhunkorven, Nukarin, Palojoen, Rajamäen ja Länsikaaren koulut.

Lukuvuosi 2025–2026: ei uusia muutoksia

Lukuvuoden 2026–2027 alussa: Lepsämän ja Röykän koulut.

Esiopetuksen järjestäminen päättyy seuraavissa yksiköissä lukuvuoden 2024-2025 alussa: Vendlaskolan, Valkjärven, Metsäkylän, Karhunkorven ja Palojoen koulut. Näiden koulujen tulevien alkuopetuksen oppilaiden esiopetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan sijainniltaan parhaassa mahdollisessa esiopetusyksikössä.

Päätöksenteko valtuustossa 15.11.2023

Valtuusto päättää asiasta lopullisesti talousarviokokouksessaan 15.11.2023. Vasta tämän jälkeen tiedetään, jatkuuko alkuluokkatoiminta Nurmijärvellä.

Takaisin listaukseen