Ajankohtaista

Koulutus, Lapset

Kouluun ilmoittautuminen on muuttunut: Nurmijärven kunnassa asuvat lapset otetaan perusopetuksen 1. vuosiluokan oppilaiksi ilman erillistä ilmoittautumista

20.1.2023

Nurmijärven kunnassa asuvien tai kuntaan muuttavien lasten ei tarvitse enää ilmoittautua 1. vuosiluokalle kouluun. Oppivelvollisuusikään tulevat lapset otetaan 1.1.2023 alkaen automaattisesti perusopetuksen oppilaiksi ja heille tehdään lähikoulupäätökset, jotka julkaistaan Wilmassa 13.3.2023 alkavan viikon aikana.

”Halusimme helpottaa perusopetukseen siirtymistä, poistamalla koulutulokkaita ja heidän vanhempiaan koskevan velvollisuuden ilmoittautua kouluun,” kertoo opetuspäällikkö Kati Luostarinen.

”Meillä on jo tieto koulutulokkaista niiden lasten osalta, jotka ovat kunnan järjestämän esiopetuksen tai alkuluokkatoiminnan piirissä. Näitä tietoja täydennämme vielä kevään aikana väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen pohjalta. Tarpeen mukaan olemme myös suoraan yhteydessä perheisiin,” Kati Luostarinen jatkaa.  ”Toivotankin kaikki syksyn 2023 koulutulokkaat lämpimästi tervetulleiksi perusopetuksen 1. vuosiluokalle!”

Tämä muutos koskee vain koulutulokkaita; Esiopetukseen ilmoittaudutaan entiseen tapaan Wilman kautta.  Esiopetukseen ilmoittautuminen alkaa 16.1.2023. Lisätietoa esiopetukseen ilmoittautumisesta löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta: https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/varhaiskasvatuspalvelut/esiopetus/

 

Miten koulutulokkaiden oppilaaksi ottaminen tapahtuu?

Uusien koulutulokkaiden tiedot saadaan Wilmasta niiden oppilaiden osalta, jotka ovat kuluvana lukuvuonna kunnan järjestämässä esiopetuksessa tai alkuluokissa. Kunnassa asuvat muut koulutulokkaat otetaan perusopetuksen oppilaiksi väestötietojärjestelmästä haettujen tietojen perusteella.  Koulutuspalvelut on tammi-helmikuun 2023 aikana yhteydessä niiden tulokkaiden huoltajiin, joiden osoitetiedoissa tai huoltajien Wilma-tunnuksissa on puutteita.

Lisätietoa sekä ohjeita perusopetuksen 1. vuosiluokalle siirtymisestä, siihen liittyvistä periaatteista ja toimenpiteistä löydät kunnan verkkosivuilta osoitteesta http://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/opetus-ja-koulutus/perusopetus/ajankohtaista/perusopetuksen_aloittaminen/

 

Lisätietoa perusopetuksen 1. vuosiluokalle siirtymisestä voit tiedustella myös opetustoimen asiantuntijalta: Kristiina Pirnes, p. 040 317 4562 (sähköposti etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi)

 

Lisätietoa Wilma-järjestelmästä ja sen käytöstä löydät kunnan verkkosivuilta osoitteesta http://nurmijarvi.fi/wilma  Tarvittaessa voit olla yhteydessä oppilashallintokoordinaattoriin, joka auttaa tarvittaessa Wilma-tunnusten luomiseen ja kirjautumiseen liittyvissä pulmissa, p. 040 317 2413, s-postiosoite wilmatuki@nurmijarvi.fi

 

Lisätietoa oppilaaksi ottamisesta ja lähikoulun osoittamisesta voit kysyä aluerehtoreilta:

  • Klaukkalan alueen aluerehtori: Janne Taipale, p. 040 317 4164
  • Kirkonkylän alueen aluerehtori: Tiina Nordgren, p. 040 317 4152
  • Rajamäen alueen aluerehtori: Marjaana Mäkinen, p. 040 317 4170

 

Perusopetuksen aloittavat 10.8.2023 kaikki vuonna 2016 syntyneet Nurmijärven kunnassa asuvat lapset.

Sen lisäksi perusopetuksen aloittavat Nurmijärven kunnassa asuvat

  • vuonna 2015 syntyneet lapset, joiden perusopetuksen alkamista on siirretty vuodella,
  • vuonna 2016 syntyneet lapset, jotka hakevat pidennettyyn oppivelvollisuuteen,
  • vuonna 2017 syntyneet lapset, jotka hakevat koulunkäynnin aloittamista vuotta aikaisemmin.

Vanhemmat huolehtivat oppivelvollisen lapsen osallistumisesta perusopetukseen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.

 

Lisätietoa perusopetuksesta https://www.nurmijarvi.fi/ > Lapsiperheet > Perusopetus

 

TERVETULOA KOULUUN!

Nurmijärven kunta, koulutuspalvelut

Takaisin listaukseen