LUMA

Tietoa LUMA-luokasta

LUMA-tietoa

LUMA-luokka eli matemaattis-luonnontieteellinen painotusluokka Seitsemän veljeksen koulussa

Mikä on LUMA-luokka?

Seitsemän veljeksen koulussa on muodostettu syksystä 2017 alkaen matemaattis-luonnontiedepainotteinen luokka (LUMA-luokka). LUMA-luokan oppilaat opiskelevat LUMA-nimistä oppiainetta koko yläkoulun ajan. LUMA-luokka on yksi syksyllä aloittavista 7. luokista.

Mikä on erilaista LUMA-luokalla muihin luokkiin verrattuna?

LUMA – luokka opiskelee jokaisen lukuvuoden aikana yhteensä kaksi kurssia (2 vuosiviikkotuntia) LUMA-oppiainetta. Seitsemännellä luokalla LUMA-luokan oppilailla on lukujärjestyksessä kaksi vuosiviikkotuntia enemmän opetusta kuin muilla eli yhteensä 32 vvt. Jos LUMA-luokan oppilaalla on A2-kieli, hänellä on opetusta yhteensä 34 vvt.

8. ja 9. luokalla LUMA-opetus toteutetaan pitkänä valinnaisaineena. Kaikki oppilaat valitsevat 8. ja 9. luokalle kaksi pitkää valinnaisainetta. LUMA-luokan oppilailla toinen näistä on automaattisesti LUMA. Tällöin kokonaistuntimäärä (30 vvt) on sama kuin muillakin oppilailla. Poikkeuksena A2-kielenopiskelijat, joilla LUMA on ylimääräinen valinnaisaine ja oppilaan kokonaistuntimäärä on 31 vvt.

Minkälaista opiskelu on LUMA-luokalla?

LUMA-luokalle hakeutuvat oppilaat ovat kiinnostuneita LUMA-aineista eli biologiasta, fysiikasta, kemiasta, maantiedosta, matematiikasta ja ohjelmoinnista, joten normaaleilla LUMA-aineiden oppitunneilla opiskelussa voidaan mennä heti syvemmälle käsiteltäviin aiheisiin.

LUMA-oppiaineessa opiskelu on uuden opetussuunnitelman hengessä ilmiökeskeistä ja muuttuu asteittain vaativammaksi oppilaan kykyjen ja tieteellisen ajattelun kehittyessä. Opetus on teema- ja projektiluonteista, ilman tiukkaa rajanvetoa eri luonnontieteiden välillä. Opetus sisältää teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa oppilaan luonnontieteellistä ajattelua kehittäen ja haasteita tarjoten. Tavoitteena on kasvattaa nuorista luovia ongelmanratkaisijoita, jotka kykenevät selvittämään luonnontieteellisiä haasteita kokeellisesti ja teoreettisesti, matemaattisia apuvälineitä ja tietotekniikkaa apuna käyttäen.

Opiskelu sisältää mm. laboratoriotyöskentelyä biologiassa ja kemiassa, preparointia, maastossa tapahtuvaa opiskelua ja kokeellisia mittauksia, sekä tietotekniikan ja matematiikan soveltamista käsiteltäviin aihealueisiin. Maailmankuvaa laajennetaan retkillä ja vierailukäynneillä ympäristöön ja lähiseudun yhteistyötoimijoihin, sekä kauempana sijaitseviin luonnontieteellisesti mielenkiintoisiin kohteisiin. Yhdeksännellä luokalla oppilaat tekevät itseään kiinnostavasta aiheesta pienen tutkimuksen raportteineen.

LUMA-oppiainekokonaisuudessa jokaisen oppiaineen osuus arvioidaan lukuvuoden päätteeksi hyväksytty/hylätty, mutta todistukseen merkitään oppiainekokonaisuudelle vain yksi arvosana (hyväksytty/hylätty). Osaaminen LUMA-oppiainekokonaisuudessa opiskeltavissa aineissa voi korottaa yhteisen oppianeen päättöarvosanaa.

Miten pääsen LUMA -luokalle?

2022 alkaen LUMA-luokalle voivat hakea kaikki Nurmijärven kunnan kuudesluokkalaiset asuinalueesta riippumatta. Maksuton koulukuljetus myönnetään LUMA-luokan oppilaalle kunnan kuljetuskriteerien mukaisesti. Jos oppilas tulee hyväksytyksi LUMA-luokalle, ja Seitsemän veljeksen koulu on oppilaan lähiyläkoulu, hän saa maksuttoman koulukuljetuksen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä. Jos Seitsemän veljeksen koulu ei ole oppilaan lähiyläkoulu, rehtori tekee päätöksen toissijaisesta oppilaaksiotosta Seitsemän veljeksen kouluun. Tällöin oppilaan koulumatkakustannuksia korvataan huoltajalle saattamisavustuksena, jos seuraavat ehdot täyttyvät: koulumatka Seitsemän veljeksen kouluun on yli viisi kilometriä ja koulumatka myös lähiyläkouluun olisi yli viisi kilometriä.

LUMA-luokalle haetaan sähköisellä hakulomakkeella. LUMA-luokalle hakemisesta tiedotetaan kunnan ja Seitsemän veljeksen koulun kotisivuilla sekä kuudesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen lähetettävällä Wilma-viestillä. Luokalle hakevat osallistuvat pääsykokeeseen Seitsemän veljeksen koululla. Pääsykoe perustuu alakoulun matematiikan ja ympäristöopin (biologia, maantieto, fysiikka ja kemia) opetussuunnitelman sisältöihin. Lisäksi voidaan mitata oppilaan harrastuneisuutta kyseisissä aineissa.

LUMA-opetussuunnitelma
Lisätietoa LUMA-oppiaineesta löytyy aineen opetussuunnitelmasta, johon voi tutustua kunnan sivuilla 

https://www.nurmijarvi.fi/wp-content/uploads/2021/10/210801_LUMA_oppiainekokonaisuus_OPS.pdf

LUMA-esittelyvideo

Oho! Tämä video ei näy, koska olet kieltänyt markkinointievästeiden käytön. Nähdäksesi videon, käy hyväksymässä markkinointievästeet.