Rajamäen koulu

Meidän koulu

Toiminta-ajatus:
Rajamäen koulu on toisistaan ja ympäristöstään välittävien ihmisten turvallinen ja kaikille tasapuolinen kasvu- ja oppimisympäristö.

Kasvamme yhdessä yhteisönä ja harjoittelemme sosiaalisia taitoja, yhteistyötaitoja ja hyviä käytöstapoja. Opimme opiskelun ja elinikäisen oppimisen taitoja, pitkäjänteisyyttä sekä vastuullista työskentelyä. Vastaamme muuttuvan maailman tarjoamiin haasteisiin syventämällä tiedonhankintataitojamme ja tarttumalla uuden teknologian tuomiin mahdollisuuksiin.

Arvostamme yhteisömme jäsenten ainutlaatuisuutta ja kannustamme kaikkia löytämään vahvuutensa. Luomme kouluumme tasa-arvoista ja toisia kunnioittavaa ilmapiiriä sekä hyvää yhteishenkeä.

Koulussamme toimii aktiivinen oppilaskunnan hallitus. Se osallistuttaa oppilaita erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Ohjaavina opettajina toimivat Ulla Sillanpää ja Erja Kujala.