Mäntysalon koulu

Tietoa koulutyöstä

Kouluruokailu

Koulujen ruokalista on nähtävissä Jamix Menu palvelun kautta.

Poissaolot

Oppilaan huoltaja pyytää etukäteen tiedossa oleville poissaoloille luvan hyvissä ajoin ennen poissaoloa. Luokanopettaja, luokanvalvoja ja ryhmänohjaaja voivat myöntää oppilaalle poissaololuvan enintään kolmen koulupäivän ajaksi. Rehtori päättää yli kolmen koulupäivän poissaoloista. Hakemus poissaolosta tehdään Wilmassa. Perusopetussivulta löytyy lisätietoa.

Opetussuunnitelma

Tutustu Nurmijärven kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaan sivulla OpetussuunnitelmaOpetus ja opiskelu -sivuilta löytyy hyödyllistä tietoa koulutyöstä ja opetuksen järjestämisestä Nurmijärven kunnassa.

Arviointi

Alakoulun koulupäivä

 • Oppitunti 8.15 – 9.00
 • Oppitunti 9.05 – 9.50
 • Oppitunti 10.05 – 10.50
 • Alakoulun ruokailu 10.50 – 11.25
 • Oppitunti 11.25 -12.10
 • Oppitunti 12.15 – 13.00
 • Oppitunti 13.05 – 13.50
 • Välipala 13.50 – 14.05 (toistaiseksi peruttu)
 • Oppitunti 14.05 – 14.50
 • Oppitunti 14.55 -15.40

Yläkoulun koulupäivä

 • Oppitunti 8.15 – 9.00
 • Oppitunti 9.05 – 9.50
 • Oppitunti 10.05 – 10.50
 • Oppitunti 10.55 – 11.40
 • Yläkoulun ruokailu 11.40 -12.15
 • Oppitunti 12.15 – 13.00
 • Oppitunti 13.05 – 13.50
 • Välipala 13.50 – 14.05 (toistaiseksi peruttu)
 • Oppitunti 14.05 – 14.50
 • Oppitunti 14.55 -15.40

Haikalan koulupäivä

koulupäivä

 • Oppitunti 8.15-9.00
 • Oppitunti 9.00-9.45
 • Oppitunti 10-11 (sisältää ruokailun)
 • Oppitunti 11.30-12.15
 • Oppitunti 12.30-13.15
 • Oppitunti 13.30-14.15

TET -jaksot

Mäntysalon koulussa 9.-luokkalaiset ovat työelämään tutustumassa (TET) puoliluokittain siten, että luokasta ensimmäisen puolisko on TET-jaksollaan 30.8.-10.9.2021 ja toinen puolisko 13.-24.9.2021. Ryhmäjako on oppilaiden nähtävissä opon infotaululla ja opo-luokan ovessa. TET-jaksolla huolehditaan Korona-ohjeiston mukaisesti hygieniasta ja noudatetaan myös muita ohjeita, mitkä ovat voimassa tässä poikkeustilanteessa.

Tietoa oppilashuollosta

Kuraattori on Mäntysalon koululla tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • koulussa tuntuu vaikealta (kaverisuhteet, kouluun tuleminen, poissaolot)
 • huolta kotiin tai vapaa-aikaan liittyvistä asioista; vuorokausirytmi, pelaaminen, yksinäisyys, erimielisyydet perheessä, päihteiden käyttö, vanhempien ero
 • kriisitilanteet

Sannamari Siiskonen, koulukuraattori. 040 317 2549

Koulupsykologi on koululla ma-ti ja to-pe. Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • oppiminen on vaikeaa eikä lapsi/nuori ahkerasta työskentelystä ja erityisopetuksen tuesta huolimatta opi odotusten mukaisesti 
 • keskittyminen tai motivoituminen työskentelyyn on vaikeaa
 • huoli lapsen/nuoren tunne-elämän kehityksestä (esim. itsetunto-ongelmat, pelot, stressi, ahdistuneisuus, masennus, paniikkikohtaukset, itsetuhoisuus) 
 • kriisitilanteissa 

Emilia Öhman, psyk.kand. 040 317 2488

Terveydenhoitaja on paikalla pääsääntöisesti Mäntysalossa ma-ke ja Haikalassa to-pe. Terveydenhoitajan avoimet ovet ovat  ma – ke klo 10.45-11.15. Muuten vastaanotto toimii ajanvarauksella. 

Kouluterveydenhoitajalle voi tulla, jos oppilas tarvitsee:

 • tietoa ja tukea esim. seuraavissa asioissa: elintavat, sairauksien ennaltaehkäisy, mieliala-asiat, itsetunto, syömiseen liittyvät pulmat, murrosikä 
 • tukea esim. koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin tai perheeseen liittyvissä huolissasi 
 • rokotuksia 
 • ehkäisyneuvontaa tai ehkäisyvälineitä 
 • näiden lisäksi oppilailla on joka vuosi terveystarkastuksissa, joissa seurataan  terveyttä, kasvua ja kehitystä. 

Suvi Olkkola, terveydenhoitaja. 0504870048

Tämän linkin takaa löydät koottua tietoa oppilashuollosta

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

 • rehtori, Arto Sinisalo
 • kuraattori, Sannamari Siiskonen
 • psykologi, Emilia Öhman
 • terveydenhoitaja, Suvi Oikkola
 • opinto-ohjaaja, Merja Leinonen
 • erityisopettaja, Iiris Pulkkinen
 • erityisopettaja, Mari Palokangas
 • erityisopettaja, Joni Ikonen

Kiusaaminen

Kiusaamistapauksia hoitavat kaikki koulun opettajat ja oppilashuollon henkilöstö. Lisäksi erikseen on nimetty kiusaamisvastaavat Noona Kujala ja Ritva Tervo.

Jos kotona selviää, että koulussa on ollut kiusaamista, kannattaa laittaa viestiä luokanvalvojalle tai -opettajalle. Yhteyttä voi ottaa myös kuraattoriin ja kiusaamisvastaaviin.