Ajankohtaista

Joukkoliikenne, Liikenne

Kivenkyydin kehityskyselyn tulokset

3.1.2023

Kivenkyydin kehityskysely toteutettiin 24.10-13.11.2022 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin 96 vastausta. Vastausmäärä oli hieman suurempi kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2020. Eniten vastauksia tuli aiempien vuosien tapaan Klaukkalasta, Lepsämästä ja Rajamäeltä. Aktiivisimpia vastaajia olivat yli 63-vuotiaat.

Kivenkyytiä käytettäisiin mieluiten asiointimatkoihin, harrastusmatkoihin iltaisin ja viikonloppuisin sekä muun joukkoliikenteen liityntäliikenteenä.

Aikataulun luotettavuus on merkittävin Kivenkyydin valintaperuste

Kivenkyydin valintaan vaikuttaa eniten lähtö- ja saapumisaikojen luotettavuus sekä lähtöaikojen sopivuus. Nämä kaksi väittämää ovat olleet jo yhdeksän kertaa kolmen suosituimman joukossa. Tällä kertaa kolmanneksi nousi ensimmäisen kerran aikataulu- ja reitti-informaation saatavuus.

Noin puolet vastanneista ei ollut käyttänyt Kivenkyytiä ollenkaan. Suurimpia syitä sille, ettei vastaaja ollut käyttänyt Kivenkyytiä, olivat aikataulujen tai reittien sopimattomuus sekä aikataulu- ja reittitietojen vaikea löydettävyys.

Kivenkyydistä kaivataan lisätietoa sekä paperisia aikatauluja

Uutena asiana nousi esiin Kivenkyydin tiedotukseen liittyvät asiat. Kuntalaiset kaipasivat tietoa eniten Kivenkyydin reiteistä, toiminta-alueesta ja aikatauluista. Myös kyydin tilaamisesta kaivattiin lisätietoa. Kivenkyydistä etsittiin tietoa pääsääntöisesti liikennöitsijän internetsivuilta.

Avoimissa vastauksissa nousi esille tarve myös paperisille aikatauluille. Paperisia aikatauluvihkoja ei enää jaeta jokaiseen kotitalouteen, mutta Kivenkyydin aikatauluja on noudettavissa kirjastoista. Aikatauluja voi tiedustella myös liikennöitsijältä puhelinnumerosta 09 274 6900.

Palvelualueita päivitetään asiakaspalautteiden perusteella – nyt myös Perttula ja Metsäkylä mukana

Kivenkyydin laajentamista toivottiin tämänvuotisessa kyselyssäkin päätaajamien välisiin matkoihin sekä Hyvinkään sairaalaan. Kivenkyyti on tarkoitettu lähipalveluiden käyttöön, pidempiin matkoihin päätaajamien välille ja Hyvinkäälle voi Kivenkyytiä käyttää liityntäliikenteenä reittiliikenteen linja-autoihin.

Kivenkyydin palvelualueita päivitetään mahdollisuuksien mukaan asiakaspalautteiden perusteella. Esimerkiksi syksyllä 2022 Kirkonkylän palvelualuetta laajennettiin Perttulaan ja Metsäkylään.

Positiivista palautetta ja kiitosta saatiin erityisesti Kivenkyydin kuljettajien ammattitaitoisuudesta ja ystävällisestä toiminnasta. Kivenkyydin kuljettajat auttavat matkustajia kyytiin nousemisessa ja poistumisessa sekä lisäksi matkatavaroiden ja ostosten nostamisessa.

Lisätietoa Kivenkyydistä ja joukkoliikenteen aikatauluista löytyy Korsisaaren verkkosivuilta.

Kyselyn vastaukset löytyvät kunnan verkkosivuilta, kyselyjen tulokset-sivulta.

Takaisin listaukseen