Ajankohtaista

Kaavoitus, Kunnanhallitus, Päätöksenteko

Kirkonkylän osayleiskaavaehdotus uudelleen nähtäville

13.4.2022

Nurmijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2022 asettaa Kirkonkylän osayleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville.

Edellinen kaavaehdotus oli nähtävillä syksyllä 2021. Nyt nähtäville asetettavassa tarkistetussa ehdotuksessa Karhunkorpeen on osoitettu uusi työpaikkatoimintojen alue sekä pohjois-eteläsuuntainen viheryhteystarve. Kirkkotie on merkitty kaavaan liikenneväyläksi ja uusille voimalinjoille on osoitettu vaihtoehtoisia linjauksia välille Ilvesvuori–Keikkumäki. Härkähaanmäen työpaikka-alueen kaavamerkintää ja -määräystä on muutettu siten, että se sallii vain ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien toimintojen sijoittamisen alueelle.

Osayleiskaava selvityksiin ja muihin materiaaleihin voi tutustua Nurmijärven kunnan sivuilla osoitteessa:

https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/maankaytto-ja-liikenne/kaavoitus/yleiskaavat/vireilla-olevat-yleiskaavat/kirkonkylan-osayleiskaava/

 

Ilvesvuoren pohjoisosan asemakaavasta yleisötilaisuus 26.4.2022

Ilvesvuoren pohjoisosiin laaditaan asemakaavan muutosta logistiikkakeskuksen mahdollistamiseksi alueelle. Asemakaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä ja osallisilla on mahdollisuus jättää siitä mielipiteensä 9.5.2022 asti. Asemakaavasta järjestetään yleisötilaisuus 26.4.2022 klo 18.00–19.30 Ruusulinnassa (Aspinniituntie 80, Nurmijärvi).

Kaavan selvityksiin ja muihin materiaaleihin voi tutustua Nurmijärven kunnan sivuilla osoitteessa: https://www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/maankaytto-ja-liikenne/kaavoitus/ajankohtaiset-asemakaavat/2-246-ilvesvuori-pohjoinen-ii/

Takaisin listaukseen