Ajankohtaista

Keusote, Koronavirus

Keusoten koronasuositusten ja -rajoitusten (1.3.) vaikutukset Nurmijärvellä

2.3.2021

Keski-Uudenmaan sote (Keusote) on päivittänyt 1.3.2021 koronasuosituksia ja -rajoituksia. Keusoten alueen koronasuositukset on päivitetty alueemme koronavirusepidemiatilanne ja aluehallintoviranomaisen antamat tartuntatautilain mukaiset päätökset huomioiden.

Opetuksen järjestäminen

Keusote suosittelee etäopetuksen siirtymistä. Nurmijärven kunnan alueella toimivat lukiot ovat siirtyneet etäopetukseen 1.3. Etäopetus jatkuu lukiossa 30.3. asti, jonka jälkeen alkaa arviointiviikko. Nurmijärven yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.3. Yläkoulun etäopetus jatkuu 28.3. asti. Lue lisää.

Lisäys 2.3. klo 17.33: Kuten kunta on tiedottanut aiemmin (26.2.), erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa 8.3-28.3. Myös joustavan perusopetuksen oppilaille mahdollistetaan lähiopetus.

Taiteen opetus ja vapaa sivistystyö

Keusoten suositusten mukaisesti vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu etäopetuksena. Lähiopetusta voidaan toteuttaa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneille yksilöopetuksena ja pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta). Toiminnassa käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia. Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

Keusote suosittelee nuorisotilojen sulkemista 8.3.-28.3.2021. Nurmijärven kunnan nuorisotyöntekijät ovat läsnä sosiaalisessa mediassa.

Tilojen käyttö

Nurmijärven alueella on voimassa tartuntatautilain pykälä 58 d

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 24.2. antaman päätöksen mukaan Nurmijärvellä on niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden varmistettava, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Päätös koskee toimijoiden sisätiloja, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun, sekä rajattuja ulkotiloja, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana.

Toimijoiden (tilankäyttäjien, esim. urheiluseurojen) pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät toimintaan osallistuvien (esim. harrastavat lapset) lähikontaktit. Aluehallintovirasto julkaisee suunnitelmapohjan toimijoiden käyttöön verkkosivuillaan mahdollisimman pian. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijat voivat määritellä keinot lähikontaktien estämiseen itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Päätös perustuu tartuntatautilain väliaikaiseen pykälään 58 d ja on voimassa 25.2.-14.3.2021. Lisätietoa päätöksestä on tiedotteessa: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69901946.

Julkisten tilojen käyttö

Keusote suosittaa kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten sisätilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 31.3.21 asti, pl. vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta.

Keusote suosittaa jatkamaan ulkoharrastuspaikkojen edelleen auki pitämistä, pois lukien pukeutumistilat. Harrastustoimintaa kunnan hallinnoimissa ulkotiloissa voidaan järjestää vain ohjattuun harrastustoimintaan vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

 1. kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä.
 2. museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
 3. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;
 4. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
 5. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.
 6. kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin. Nurmijärven kirjastojen rajoitetut palvelut ja supistetut aukioloajat ovat edelleen voimassa toistaiseksi. Kirjastoista voi noutaa varatun aineiston ja palauttaa lainat itsepalveluna. Kirjastossa asioidessa on käytettävä maskia ja käsidesiä sekä huolehdittava riittävien turvavälien noudattamisesta. Kirjastoauto Oiva ei kulje toistaiseksi reitillä.

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. alkaen toistaiseksi. Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä. Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, Keusote suosittelee paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontuminen

Yksityistilaisuudet 1.-31.3.21

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 1.-31.3.2021 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 6 henkilöä).

Yleisötilaisuudet -voimassa 22.2.-14.3.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 22.2.2021-14.3.2021.

Tällä päätöksellä kumotaan 27.1.2021 annettu aluehallintoviraston-määräys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 22.2.2021-28.2.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että jokaisen tulisi tarkkaan harkita onko yleisötilaisuutta tai yleistä kokousta syytä järjestää. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset ja ensisijaisesti hyödynnettäisiin etäyhteyksiä.

Harrastustoiminta

Keusoten 1.3. antamat  rajoitukset vaikuttavat Nurmijärven nuorten harrastustoimintaan. Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021. Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja yksilöharrastamista. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä.

Vuonna 2007 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta

 • Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisä- ja ulkotiloissa. Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.

Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta

 • Harrastustoimintaa kunnan hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain ohjattuun harrastustoimintaan. Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.
 • Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10).
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa (katso seuraava kohta) voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Kunnan suuremmat sisäliikuntatilat: Maaniitun koulu, Seitsemän veljeksen koulu, Urheilupuiston koulu, Klaukkalan koulu, Keuda Ammattiopisto, Mäntysalon koulu, Kivenpuiston koulu, Isoniitun koulu, Nurmijärven Yhteiskoulu NYK.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä, antaa ohjeita ja puuttuu tarvittaessa. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää annetun ohjeistuksen edellyttämällä tavalla, käyttövuoro voidaan perua.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.
 • Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.
 • Rajoitukset ovat voimassa 31.3.2021.

Kilpaurheilu

Lue lisää Keusoten tiedotteesta 1.3.2021 (päivitetty 2.3.2021)

Takaisin listaukseen