Ajankohtaista

Kaikki, Koronavirus, Lukio, Opetus ja koulutus

Keusote on päivittänyt koronasuosituksia ja rajoituksia – Rajoitukset voimassa 31.1.2021 saakka

31.12.2020

Uudenmaan alueen koronavirusepidemian hillitsemiseksi Keusote on antanut 31.12. päivitetyt ohjeet koronasuosituksista ja rajoituksista Keusoten alueella. Nurmijärven kunta noudattaa näitä suosituksia.

Alueemme koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 48 / 100 000 / 14 päivää. Koronatartunnat ovat Keusoten alueella laskusuunnassa, mutta edelleen alueemme täyttää kiihtymisvaiheen kriteerit, ja olemme leviämisvaiheen kynnyksellä. Merkittävä osa todetuista koronavirustartunnoista ei ole jäljitettävissä, jonka vuoksi rajoituksia edelleen kohdennetaan laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen.

Nurmijärven kunta viestii suosituksista ja rajoituksista aina, kun tilanne muuttuu. Seuraa myös kunnan kotisivujen koronateemasivuja.

Keusoten aiemmin antamia suosituksia jatketaan 31.1.2021 saakka, muutamin poikkeuksin

Keusoten marraskuun lopussa antamia suosituksia ja rajoituksia jatketaan 31.1.2021 saakka, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Lukiolaiset siirtyvät etäopetuksesta osittaiseen lähiopetukseen 7.1.2021 alkaen.

Aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa etäopetusta jatketaan 10.1.2021 asti, ja tilannetta arvioidaan 5.1. uudelleen. Myös ulkojääkenttien rajoituksia arvioidaan 5.1., ja tehdyistä päätöksistä viestitään tuolloin erikseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n 21.9.2020 antama ohje yleisötilaisuuksien ja kokousten rajoittamisesta (max. 10 henkilöä) jatkuu 10.1.2021 asti.

Nurmijärven lukion opiskelijat siirtyvät etäopetuksesta osittaiseen lähiopetukseen 7.1.2021 alkaen

Nurmijärven lukion Kirkonkylän ja Rajamäen toimipisteiden opiskelijat siirtyvät Keusoten suositusten mukaisesti etäopetuksesta osittaiseen lähiopetukseen joululomilta paluun jälkeen, alkaen 7.1.2021 ja jatkuen 9.2.2021 asti.

Miksi osittaiseen etäopetukseen siirrytään?

Osittaiseen etäopetukseen siirtymisellä pyritään pienentämään tartuntariskiä. Samalla pyrimme mahdollistamaan, että opiskelijat saisivat edes osittain myös lähiopetusta 3. jakson aikana.

Tärkeintä on jäädä kotiin, jos ilmenee vähäisiäkin koronaan viittaavia oireita ja hakeutua koronatesteihin. Nurmijärveläiset voivat tehdä koronavirusoirearvion ja varata ajan koronavirusnäytteenottoon osoitteessa http://www.koronabotti.hus.fi.

Kuinka etäopetus järjestetään 3. jaksossa?

Toteutamme osittaisen etäopetusjakson lukiossamme pääosin niin, että vuorottelemme lähiopetuksessa ja -etäopetuksessa olevia opetusryhmiä niin, että yksi vuosikurssi kerrallaan siirtyy etäopetukseen kerrallaan ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoiden osalta. Abiturientit ovat lähiopetuksessa 3. jakson loppuun, koska kyseessä ovat heidän viimeiset opiskeluviikot ennen lukulomalle siirtymistä ja ylioppilaskirjoituksia.

Mikäli kurssilla on monen eri vuosikurssien opiskelijoita, noudatetaan kurssilla sen vuosikurssin aikataulua, jolle kurssi on suunnattu ensisijaisesti. Koeviikolla tavoitteena on, että kaikki opiskelijat ovat lähiopetuksessa erillisen koeviikon aikataulun mukaisesti.

Etäopetukseen siirtyminen tapahtuu seuraavan taulukon mukaisesti:

Viikot Lähiopetuksessa Etäopetuksessa
VKO 1: 7.-8.1.2021 I, III ja IV vuosikurssit II vuosikurssi
VKO 2: 11.-15.1.2021 II, III ja IV vuosikurssit I vuosikurssi
VKO 3: 18.-22.1.2021 I, III ja IV vuosikurssit II vuosikurssi
VKO 4: 25.-29.1.2021 II, III ja IV vuosikurssit I vuosikurssi
VKO 5-6: 1.-9.2.2021 KOEVIIKKO kaikille (Huom! lauantaityöpäivä 6.2.2021)

Opiskelijat ja huoltajat löytävät tarkemmasta toteutuksesta lisätietoja Wilmasta.

Keusoten vahva kasvomaskisuositus on edelleen voimassa. Käytäthän kasvomaskia ollessasi lähiopetuksessa ja lukion tiloissa.

Keusoten 31.12.2020 antamat suositukset ja rajoitukset

Yleiset suositukset

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.

Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 31.12.20-31.1.21 Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).

Yleisötilaisuudet

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020-10.1.2021.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittaa, että yhtiökokouksissa ja yhdistysten kokouksissa tulee ensisijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä.

Harrastustoiminta

Organisoidun harrastustoiminnan (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytystä sisätiloissa ja yli 20-vuotiaiden harrastustoiminnassa myös ulkona jatketaan.

Yli 20-vuotiaiden harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunnan toteuttamista jatketaan ulkona ja koulun tiloissa, ei muissa liikuntatiloissa.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 31.12.20–31.1.2021. Katso tarkempi suositus koronavirustartuntojen estämiseksi ulkoharrastustoiminnassa.

Opetuksen järjestäminen

Keusote suosittelee siirtymään etäopetuksesta osittaiseen etäopetukseen lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa 7.1.21 alkaen. Aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa etäopetusta jatketaan 10.1.2021 asti, ja tilannetta arvioidaan 5.1. uudelleen.

Osittaisen etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle 23.11. alkaen toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä.

Maskisuositus yläkoulun oppilaille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yläkoulun oppilaille 23.11. alkaen toistaiseksi. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, ja ohjeistaa käytöstä erikseen. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja.

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös koulukuljetuksia.

Etätyösuositus

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista.

Julkisten tilojen käyttö

Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan 31.1.21asti. Julkiset ja yksityiset tekojäät suositellaan pidettävän suljettuna. Ulkojääkenttien rajoituksista päätetään ja viestitään 5.1.21.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä.

2) museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

6) kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin.

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. toistaiseksi. Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä. Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Vierailut Keusoten palveluissa

Ajankohtaiset vierailuohjeet Keusoten verkkosivuilla http://www.keski-uudenmaansote.fi/koronasuositukset-rajoitukset.

Takaisin listaukseen