Ajankohtaista

Nurmijärven Vesi, Vesihuolto, Ympäristökeskus

K-U ympäristökeskus: Miksi talousvettä kalkitaan?

22.4.2022

Kalsium eli kalkki on ihmiselle välttämätön hivenaine. Talousveden kalsium voi olla peräisin pohjavedestä luonnollisten olosuhteiden kautta. Joillakin Keski-Uudenmaan vedentuotantolaitoksilla pohjavettä alkaloidaan luonnon kalkkikivellä. Alkaloinnilla pohjaveden usein luontaisesti alhaista pH-arvoa nostetaan, jotta putkistomateriaalien syöpyminen olisi vähäisempää. Tämä voi näkyä valkoisina kalkkitahroina vesikalusteissa.

Elimistölle haitalliset kalsiumpitoisuudet ovat huomattavasti suurempia, kuin pitoisuudet, joista aiheutuu teknisiä tai esteettisiä haittoja vesikalusteille. Suurista talousveden kalsiumpitoisuuksista voi aiheutua saostumia lämminvesilaitteisiin ja pesuaineiden kulutus voi lisääntyä.

Syövyttävä talousvesi voi syövyttää vesijohtoja ja liuottaa raskasmetalleja. Esimerkiksi metalliseoksissa epäpuhtautena oleva lyijy tai kiinteistön kupariputkien kupari voi liueta veteen haitallisessa määrin. Kun veden korroosio-ominaisuudet ovat vedenjakelulaitteiden kannalta oikeat, putkistojen haitallista syöpymistä ei tapahdu.

Juomiseen ja ruoanlaittoon tulee käyttää vain kylmää vettä. Vettä on syytä myös juoksuttaa ennen sen nauttimista. Putkistoissa seisoneeseen veteen on yleensä voinut liueta enemmän metalleja. Juoksutus vähentää liuenneille metalleille altistumista. Lämmintä vettä ei tule juoda tai käyttää ruoanlaittoon, sillä veden lämpötila lisää aineiden liukenemista putkistoista. Lisäksi lämpimän veden mikrobiologinen laatu on heikompi kuin kylmän talousveden.

Lämpimän veden laitteisiin (pesukone, kahvinkeitin jne.) kertyvän kalkin voi poistaa laitteiden hoito-ohjeiden mukaisesti. Veden metallisuolat voivat kiinnittyä lujasti keraamiseen materiaaliin ja muodostaa kalkkipitoisia saostumia. Kerrostuessaan saostumat voi olla vaikea poistaa. Saostumien muodostumista voi ennaltaehkäistä pintojen huuhtelulla ja kuivaamisella. Muodostuneet saostumat voi poistaa vahvasti happamilla saniteettitilojen puhdistusaineilla. Noudatathan aineiden ja laitteiden käyttöohjeita tarkoin, jotta laattojen saumaukset tai keraamiset materiaalit eivät kulu ja kärsi! Pinnat on suositeltavaa kastella ennen happaman pesuliuoksen levittämistä. Puhdistuksen jälkeen pinnat tulee huuhdella huolellisesti. Lopuksi kannattaa suorittaa neutralointi heikosti emäksisellä pesuliuoksella.

Keski-Uudellamaalla seurataan talousveden raskasmetalli- sekä rauta- ja mangaanipitoisuuksia vuosittain.

Vedenlaatutietoja kunnittain

Tuusula, Kerava, Järvenpää >>

Nurmijärvi >>

Mäntsälä >>

Linkkejä

Martat. Kalkki pois koneista.
WWW-dokumentti >>
Ei päivitystietoa. Luettu 11.3.2022.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Talousvesi.
WWW-dokumentti >>
Päivitetty 10.3.2022. Luettu 11.3.2022.

Valvira. Talousvesiasetuksen soveltamisohje osa 3. Ohje 5/2020, s. 47–52.
WWW-dokumentti >>
Päivitetty 6.10.2020. Luettu 11.3.2022.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kotisivut >>

 

Takaisin listaukseen