Nurmijärven Vesi

Veden laatu

Talousveden laatuvaatimukset on määritelty EU:n direktiiviin perustuvassa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (nro 1352/2015) määräyksissä, joka sisältää raja-arvoja vedessä sallittavien aineiden enimmäispitoisuuksille.

Talousveden laatua valvotaan ottamalla vedentuotantolaitoksilta ja verkostosta viranomaisen edellyttämän valvontatutkimusohjelman sekä Nurmijärven Veden oman käyttötarkkailuohjelman mukaisia vesinäytteitä, jotka analysoidaan Metropolilab Oy:ssä. Talousveden laadun virallinen valvontaviranomainen Nurmijärven Vedellä on Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Nurmijärven Vesi hankkii ja tuottaa asiakkailleen vain pohjavettä. Pohjavedenottamoita on eri pohjavesialueilla 10 kpl, josta päivittäisessä käytössä on 6 kpl.

Nurmijärven kirkonkylän alueelle talousvesi toimitetaan Teilinummen, Nukarin ja Valkojan pohjavesialueilta.

Rajamäen alueelle talousvesi toimitetaan Kiljavan pohjavesialueelta sekä lisäksi pieni osa toimitetaan Rajamäen pohjavesialueelta Altia Oyj:n kautta.

Klaukkalan alueelle talousvettä toimitetaan noin kolmasosa Rajamäeltä ja noin kolmasosa kirkonkylästä. Lisäksi Nummenpään pohjavesialueelta toimitetaan talousvettä Klaukkalaan. Röykkään talousvesi toimitetaan Rajamäen alueelta ja Nukarille kirkonkylän alueelta.

Veden laatuominaisuudet 2018

VerkostovesipHkok. kovuus määrittelyKalsiumMagnesium
dH°mg/lmg/l
Kirkonkylä7,77,0keskikova29,99,9
Klaukkala7,94,4pehmeää21,25,8
Rajamäki, Röykkä8,32,6erittäin pehmeää14,22,8
Nukari7,75,2pehmeää23,09,1
Laatusuositus tai -vaatimus6,5 – 9,5ei raja-arvoaei raja-arvoa