Ajankohtaista

Asuminen, Ilmastotyö, Joukkoliikenne, Jätehuolto, Liikenne, luonto, Nuoriso, Siistiksi, Sähkö

Ilmastotyökyselyn 2023 tuloksia – millaisia ilmastotekoja nurmijärveläiset tekevät arjessaan?

22.3.2023

Kunta toteutti myös tänä keväänä ilmastotyökyselyn, jossa kartoitettiin asukkaiden ilmastotekoja ja mielipideitä siitä, mihin suuntaan kunnan ilmastotyötä pitäisi suunnata. Kyselyyn vastasi tänä vuonna vain 66 henkilöä, vastaukset olivat pääsääntöisesti samansuuntaisia kuin viimevuotiset. Veden ja sähkön säästäminen, kierrätys, kestävä kulutus ja matkailun vähentäminen olivat eniten toteutuneita ilmastotekoja. Ilmastoystävälliset teot koettiin liian hintaviksi toteuttaa.

Nurmijärveläiset säästävät sähköä ja kierrättävät ahkerasti

Kerromme kyselyn vastauksista kahdessa erillisessä tiedotteessa, tässä ensimmäisessä keskitytään asukkaiden ilmastotekoihin.

Asukaskyselyyn vastasi 66 henkilöä, ja aktiivisimpia vastaajia olivat omakotiasujat ja 46–55-vuotiaat. Suurin osa vastaajista koki ilmastotyön tärkeäksi asiaksi ja oman roolinsa siinä merkitykselliseksi. Kyselyssä ilmastoteot oli jaoteltu teemoittain: sähkön- ja vedenkulutus, asuminen, liikkuminen ja matkustaminen, kierrätys ja kestävä kulutus.

Eniten ilmastotekoja tehdään sähkön- ja vedenkulutukseen liittyvissä asioissa. Vastaajista tänäkin vuonna yli 80 % kertoi sammuttavansa tarpeettomat valot ja sulkevansa sähkölaitteet, kun ne eivät ole käytössä. Sähköä, ja myös vettä, säästettiin pesemällä täysiä koneellisia tiskejä ja pyykkejä. Energiatehokkaita lamppuja kertoi käyttävänsä 74 % vastaajista, viime vuonna luku oli yli 80 %.

Toiseksi eniten tehtiin kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja. Vastaajista lähes 90 % kierrättää paperin ja kartongin, ja yli 80 % lasin ja pienmetallin. Tarpeettomien vaatteiden kierrätystä, ruokahävikin vähentämistä ja muovipakkausten kierrätystä kertoi tekevänsä yli 70 % vastaajista. Kierrätykseen liittyvät prosentit olivat viime vuonna lähes samat.

Kierrätystä tehtäisiin enemmän, jos kierrätyspisteitä olisi enemmän ja helpommin saavutettavissa. Kierrätyspisteissä ja taloyhtiöissä tulisi olla useammille jätelajeille omat astiansa sekä kodeissa tilaa eri kierrätysastioille.

Asumisen, liikkumisen ja kestävän kulutuksen ilmastoteot

Asumiseen liittyvistä ilmastoteoista suosituin oli huoneiden lämpötilan alentaminen. Näin teki vastaajista 64 %, viime vuonna luku oli 62 %, joten sähkön hinnannousu ei näkynyt vastauksissa. Yli puolet vastaajista lämmittää kotiaan varaavalla takalla, tämä nousi muutamalla prosentilla viimevuotisesta.  Lähes puolet ilmoitti hankkineensa ilmalämpöpumpun, kuten viime vuonnakin.

Liikkumiseen liittyvistä ilmastoteoista nousi esiin auton moottorin esilämmittäminen pakkaslukemien mukaan sekä autoilun vähentäminen, kun samalla matkalla hoidetaan monta asiaa. Prosentuaalisesti nämä kaksi asiaa olivat kuitenkin laskeneet noin 10 % viimevuotisesta. Lentomatkailua on vähentänyt kolmasosa vastaajista, kuten viime vuonnakin. Lähimatkailukohteita kertoi suosivansa kolmasosa vastaajista, joka oli lähes 10 % vähemmän kuin viime vuonna.

Vastaajat käyttäisivät enemmän julkista liikennettä, jos se olisi toimivampi ja edullisempi.

Kestävästä kulutuksesta kysyttäessä kertoivat vastaajat ostavansa laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Jos tuote rikkoutuu, niin vajaa kaksi kolmasosaa vastaajista pyrkii selvittämään tuotteen korjausmahdollisuuden ennen kuin ostaa uuden.

Ruokavalintoihin liittyviä tekoja vastaajista oli tehnyt noin puolet, noin 10 % vähemmän kuin viime vuonna. Monella vastaajalla oli kuitenkin suunnitelmissa, että he voisivat vähentää punaisen lihan syöntiä sekä syödä enemmän lähiruokaa.

Ilmastoteot ovat hintavia

Suurimpana syynä siihen, että vastaajat eivät voi tehdä haluamiaan ilmastotekoja ovat taloudelliset syyt. Ekologisuus koettiin hintavaksi. Moni vastaajista vaihtaisi nykyisen lämmitysjärjestelmän maalämpöön, asentaisi aurinkopaneelit tai hankkisi ilmalämpöpumpun, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Luomu-, lähi- ja kasvisruokaa syötäisiin enemmän, mikäli se olisi halvempaa. Myös ympäristöystävällisemmän auton hankinta koettiin liian kalliina vaihtoehtona toteuttaa.

Nuorille oma ilmastotyökysely

Tänä vuonna halusimme aktivoida myös nuoret mukaan pohtimaan ja kertomaan mielipiteitä ilmastoasioita. Yläasteen- ja toisen asteen oppilaille lähetettiin nuorisovaltuuston kanssa räätälöity ilmastotyökysely Wilman kautta.

Oppilailta saatiin huikeat 237 vastausta. Tämän kyselyn tuloksista tiedotetaan myöhemmin, yleisesti ottaen vastaukset olivat samansuuntaisia kuin asukkaidenkin.

 

Oletko jo tutustunut ilmastotietoa ja vinkkejä sisältävään ilmastotyö-sivustoon? Sieltä löydät myös tämän asukaskyselyn tuloksista tarkemmin kertovan raportin.

 

Takaisin listaukseen