Ajankohtaista

Asuminen, Ilmastotyö, Joukkoliikenne, Jätehuolto, Kiertokapula, Liikenne, Siistiksi, Sähkö

Ilmastotyökyselyn 2022 tuloksia – millaisia ilmastotekoja nurmijärveläiset tekevät arjessaan?

18.5.2022

Kunta toteutti myös tänä keväänä ilmastotyökyselyn, jossa kartoitettiin sekä asukkaiden ilmastotekoja että asukkaiden mielipidettä siitä, mihin suuntaan kunnan ilmastotyötä pitäisi suunnata. Kerromme kyselyn vastauksista kahdessa erillisessä tiedotteessa, joista tässä keskitytään asukkaiden ilmastotekoihin – millaisia ilmastotekoja nurmijärveläiset tekevät ja millaisia tehtäisiin, jos se olisi mahdollista.

Ilmastotyö koettiin tärkeäksi asiaksi

Kyselyyn vastasi 94 henkilöä, ja aktiivisimpia vastaajia olivat omakotiasujat ja 46–55-vuotiaat. Suurin osa vastaajista koki ilmastotyön tärkeäksi asiaksi ja oman roolinsa siinä merkitykselliseksi. Muutaman vastaajan mielestä suomalaisten tekemillä ilmastoteoilla ei ole vaikutusta ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Saadut vastaukset olivat samansuuntaisia kuin viime vuonna.

Nurmijärveläiset säästävät sähköä ja vettä sekä kierrättävät ahkerasti

Kyselyssä ilmastoteot oli jaettu viiteen eri teemaan: sähkön- ja vedenkulutus, asuminen, liikkuminen ja matkustaminen, kierrätys ja kestävä kulutus. Kussakin teemassa oli asiaan liittyviä ilmastotekoja, joista vastaaja valitsi toteuttamansa asiat. Lisäksi oli mahdollisuus kirjoittaa, mitä teemaan liittyviä ilmastotekoja tekisi, jos se olisi mahdollista ja mikä estää sen toteuttamisen.

Eniten ilmastotekoja vastaajat olivat tehneet sähkön- ja vedenkulutukseen liittyen. Vastaajista yli 80 % kertoi sammuttavansa tarpeettomat valot ja sulkevansa sähkölaitteet, kun ne eivät ole käytössä. Sähköä, ja myös vettä, säästettiin pesemällä täysiä koneellisia tiskejä ja pyykkejä. Energiatehokkaita lamppuja kertoi käyttävänsä yli 80 % vastaajista.

Toiseksi eniten tehtiin kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja. Vastaajista 88 % lajittelee ja kierrättää paperin ja kartongin, ja 86 % kertoi kierrättävänsä lasin ja pienmetallin. Tarpeettomien vaatteiden kierrätystä, ruokahävikin vähentämistä ja muovipakkausten kierrätystä kertoi tekevänsä yli 70 % vastaajista.

Kierrätystä tehtäisiin enemmän, jos kierrätyspisteitä olisi enemmän ja helpommin saavutettavissa. Kierrätystä lisäisi myös se, että kierrätyspisteissä ja taloyhtiöissä olisi nykyistä useammille jätelajeille omat astiat.

Asumisen, liikkumisen ja kestävän kulutuksen ilmastoteot

Asumiseen liittyviä ilmastotekoja tehtiin eniten säätämällä kodin huoneiden lämpötilaa energiataloudelliseksi. Näin teki vastaajista 62 %. Lähes puolet vastaajista kertoi lämmittävänsä kotiaan varaavalla takalla ja lähes puolet ilmoitti hankkineensa ilmalämpöpumpun.

Liikkumisen ja matkailuun liittyvistä ilmastoteoista eniten vähennettiin autoilua hoitamalla samalla matkalla monta asiaa sekä esilämmittämällä auton moottoria pakkaslukemien mukaan. Kolmasosa vastaajista kertoi vähentäneensä lentomatkailua ja lähes puolet suosivansa lähimatkailukohteita.

Vastaajat käyttäisivät enemmän julkista liikennettä, jos se olisi toimivampi. Nykyiset reitit ja vuorot eivät ole riittäviä. Etätyöt ovat mahdollistaneet sen, ettei turhia matkoja tule tehtyä.

Kestävään kulutukseen liittyvistä ilmastoteoista tehtiin eniten tuotteisiin liittyviä ilmastotekoja. Vastaajat kertoivat ostavansa laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Jos tuote rikkoutuu, niin kaksi kolmasosaa vastaajista pyrkii selvittämään tuotteen korjausmahdollisuuden ennen kuin ostaa uuden. Ruokavalintoihin liittyviä tekoja vastaajista oli tehnyt noin puolet. Monella vastaajalla oli kuitenkin suunnitelmissa, että he voisivat syödä enemmän lähiruokaa sekä vähentää punaisen lihan syöntiä.

Tietoa haluttiin myös jätehuollosta

Kysyimme vastaajien mielipidettä jätehuollon palveluista, koska nurmijärveläisten jätehuoltoasiat ovat siirtyneet Kiertokapulan hoidettavaksi. Jätehuoltoon liittyvät vastaukset on toimitettu Kiertokapulalle tiedoksi.

Vastaanotto- ja keräyspisteitä oli 67 % mielestä riittävästi. Lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että jäteneuvontaa oli saatavilla hyvin ja jätehuollon järjestämisestä löytyy riittävästi tietoa.  61 % vastaajista ilmoitti tietävänsä, miten jätehuolto toimii Nurmijärvellä.

Kiertokapulalta toivottiin selkeämpiä paperisia lajitteluohjeita kotiin jaettuna ja lisäksi eri kielille käännettynä. Nykyisin Kiertokapulan asiakaslehden välissä jaetaan vuosittain lajitteluohjeet suomeksi.

Ympäristöystävällisyys maksaa liian paljon

Suurimpana syynä siihen, että vastaajat eivät voi tehdä haluamiaan ilmastotekoja ovat taloudelliset syyt. Ympäristöystävälliset asiat koettiin hintaviksi. Moni vastaajista haluaisi vaihtaa nykyisen lämmitysjärjestelmän maalämpöön, asentaa aurinkopaneelit tai hankkia ilmalämpöpumpun, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Myös ympäristöystävällisemmän auton hankinta koettiin liian kalliina vaihtoehtona toteuttaa.

Olethan jo tutustunut verkkosivujemme ilmastotyö-sivustoon? Sieltä löytyy tietoa ja vinkkejä, millaisia ilmastotekoja kotitaloudet voivat tehdä, ja miten.

Takaisin listaukseen