Ajankohtaista

Ilmastotyö

Ilmastotyökysely kuntalaisille – kerro ilmastoteoistasi ja toiveistasi

9.2.2023

Kotitalouksilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska kasvihuonepäästöistä noin kaksi kolmasosaa muodostuu kotitalouksien kulutuksesta. Kunta haluaa tänään avautuneessa ilmastotyökyselyssä tietää, millaisia ilmastotekoja kuntalaiset tekevät, ja millaisia tekisivät, jos se olisi mahdollista. Vastaukset auttavat kuntaa kehittämään ja suuntaamaan oikeaan suuntaan omaa ilmastotyötään, sekä tukemaan ja mahdollistamaan kuntalaisten arjessa tekemiä ilmastotekoja. Ilmastotyökyselyyn voi vastata 26.2. asti kunnan ilmastotyön teemasivuilla. Kirjastoista löytyy myös paperinen vastauslomake, ja nuorille jaetaan kysely Wilman kautta. Yrityksille suunnattu ilmastotyökysely on avoinna 17.2. asti.

Auta kuntaa kehittämään ilmastotyötään

”Ilmastotyökysely tehdään nyt kolmatta kertaa. Olemme saaneet ilahduttavan paljon vastauksia, ja myös hyviä ideoita, miten kunta voisi kehittää ja mahdollistaa ilmastoystävällisemmän ympäristön nurmijärveläisille. Toivottavasti tänäkin vuonna kuntalaiset innostuvat vastaamaan kyselyyn”, sanoo kunnan ympäristöasiantuntija Mari Mäkelä.

”Kuntalaiset esittivät vastauksissaan toiveen, että kunta antaisi enemmän tietoa ilmastoasioista. Toiveiden perusteella järjestimme esimerkiksi viisi asukastilaisuutta, joiden aiheina olivat kodin energian säästäminen, aurinkosähkö ja sähköautojen lataaminen. Seuraavat asukastilaisuudet pidetään aurinkosähköstä, luonnontuotteista ja ilmastoviisaasta liikkumisesta. Seuratkaa kunnan tapahtumakalenteria”, lisää Mäkelä.

Ilmastotyökyselyssä kartoitetaan, millaisia ilmastotekoja kunnan asukkaat tekevät omassa arjessaan ja millaiset ilmastotyöasiat yleensä koetaan tärkeiksi. Kyselyn teemat liittyvät sähkön- ja vedenkulutukseen, asumiseen, liikkumiseen ja matkustamiseen, kierrätykseen ja kestävään kulutukseen.

Vastaajilta toivotaan myös vastauksia siihen, millaisia ilmastotekoja he tekisivät, jos se olisi mahdollista ja mikä estää niiden tekemisen. Kunta haluaa myös tietää, mihin suuntaan ilmastotyötä tulisi kunnassa ohjata ja mihin asioihin kunnan tulisi keskittyä.

Nuorisovaltuutettujen kanssa on suunniteltu myös nuorille ilmastotyökysely, joka jaetaan ensimmäistä kertaa Wilman kautta. Ilmastonmuutos vaikuttaa nuorten elämään ja on monelle nuorelle tärkeä teema, johon heidän täytyy saada vaikuttaa.

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Ilmastotyökyselyyn voi vastata 9.–26.2. välisenä aikana. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10–15 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voi yhdistää tuloksiin.

”Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kolme ResQ-Clubin 20 euron lahjakorttia. ResQ-Club on palvelu, jonka avulla on helppo vähentää hävikkiruoan määrää ostamalla alueen ravintoloilta ylijäämäruokaa puoleen hintaan. Kunnan Aleksia-liikelaitoksen ravintolat ovat esimerkiksi mukana toiminnassa”, kertoo Mäkelä.

Kunnan ilmastotyö-sivustolta tietoa ja vinkkejä

Nurmijärven kunta on pyrkinyt omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Kunnassa on tehty erilaisia ilmastotekoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kunnan tekemiä ilmastotekoja sekä hankkeita ja sitoumuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on esitelty kunnan verkkosivujen Ilmastotyö-sivustolla.

Ilmastotyösivustolta löytyy edellisten kyselyjen tuloksien lisäksi kuntalaisille tietoa ja vinkkejä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kannattaa käydä tutustumassa!

Ilmastotyö on työtä, jota tehdään ilmaston hyväksi.

Takaisin listaukseen