Ajankohtaista

osallistuva budjetointi, Päätöksenteko

Ideoista paremmaksi arjeksi – OsBu 2024 ideahaku avattu

22.1.2024

Jätä ideasi osallistuvan budjetoinnin eli OsBun ideahakuun sähköisesti Solmussa tai paperilla kirjastoissa, kirjastoautossa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä 22.1.-14.2. välisenä aikana.

Vuoden 2024 osallistuva budjetointi (OsBu) on käynnistynyt aiemmista toteutuskerroista tutulla tavalla eli ideahaulla. Ideahaun jälkeen ideoiden toteutussuunnitelma ja kustannusarvio arvioidaan. Tämän jälkeen arvioinnin läpäisseet ideat etenevät äänestykseen, jolloin kuntalaiset pääsevät äänestämään ideoista mieluisimpia toteutettavaksi. Ideoiden toteutukseen on tänä vuonna käytössä 25 000 euroa.

Hyvän idean rakennuspalikat

Ideoiden tulee noudattaa osallistuvan budjetoinnin periaatteita, joiden mukaan ideat arvioidaan. Idean jättäjän onkin hyvä pohtia kuinka hyvin oma idea noudattaa seuraavia periaatteita:

 • Idea tukee kuntastrategian, paremman arjen ilmiön Kuntastrategiaan voi tutustua täällä.
 • Idean toteutus on kunnan toimivallassa, eikä se ole ristiriidassa kaavan, voimassa olevien päätösten, suunnitelmien, selvitysten tai lainsäädännön kanssa.
 • Idean toteutus on kustannusten osalta kertaluonteinen, eikä sen toteuttamisesta aiheudu merkittäviä toistuvia henkilöstömenoja tai muita käyttötalousmenoja kunnalle seuraaville vuosille.
 • Idea on epäkaupallinen ja se toteuttaa yleishyödyllistä tarkoitusta.
 • Idean toteuttajana voi toimia idean ehdottaja tai kunta.
 • Idea on uusi, eikä sen kaltainen toteutus ole saanut määrärahaa aiempina vuosina.
 • Idean kokonaiskustannukset on mahdollista arvioida ja ne mahtuvat osallistuvan budjetoinnin määrärahaan (25 000 euroa).
 • Idean tulee (pääsääntöisesti) olla toteutettavissa saman vuoden aikana.

Aiempien vuosien perusteella useimmiten äänestyksestä ulos jääneet ideat ovat olleet liian kalliita tai mahdottomia toteuttaa annetussa aikataulussa. Kannattaa siis pohtia tarkasti idean toteutuksen kustannuksia ja toteutuksen vaatimaa aikaa. Viime vuonna jätettyihin ideoihin ja niiden arviointeihin voi tutustua tästä dokumentista.

Toteutettuna toiveena aikaistettu aikataulu vuoden 2024 osallistuvassa budjetoinnissa

Vuoden 2024 OsBu aloitetaan viime vuoteen verrattuna noin kuukauden aikaistetulla aikataululla, jolloin hankkeita päästään myös toteuttamaan aikaisemmin. Aikaistettu aikataulu oli yksi loppuvuodesta toteutetun osallistuvan budjetoinnin palautekyselyn vastaajien toiveista. Palautekyselyyn vastasi 103 kuntalaista.

Tärkeimpänä johtopäätöksenä palautekyselyn tuloksiin on kasvattaa OsBun tunnettuutta kuntalaisten keskuudessa. Tulosten perusteella kuntalaisten, varsinkin alle 25-vuotiaiden, keskuudessa OsBun tunnettuus on heikkoa: kaikista kyselyyn vastanneista noin 60 % ei ollut kuullut OsBusta ennen kyselyyn vastaamista ja vain 32 % (N=33) oli osallistunut jollain tavalla johonkin aiempaan osallistuvan budjetoinnin toteutuskerroista. Yleisin osallistumistapa oli ehdotusten äänestäminen. Tunnettuuden lisäämiseksi tämän vuoden toteutuksessa viestintää monipuolistetaan ylipäänsä, mutta erityisesti pyritään löytämään toimivia viestintäkanavia aiemmin aliedustetuissa kuntalaisryhmissä. Osallistuvan budjetoinnin palautekyselyn tuloksiin voi tutustua tästä.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet ja aikataulu 2024

 • Ideahaku 22.1.-14.2.2024. Idean voi jättää sähköisesti Solmussa tai paperilla kirjastoissa, kirjastoautossa tai kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä
 • Ideoiden arviointi ja valinta äänestykseen 15.2.-6.3.2024.
 • Äänestys 7.3.-3.4.2024.
 • Tulosten julkistaminen viikolla 14.
 • Ideoiden toteutus viimeistään viikosta 18 alkaen.

Lue lisää osallistuvasta budjetoinnista ja aiempien vuosien hankkeista osoitteessa nurmijarvi.fi/osbu.

Takaisin listaukseen