Ajankohtaista

Ilmastotyö, Jätehuolto, Siistiksi

Hillitään yhdessä ilmastonmuutosta – kerro ilmastoteoistasi osallistumalla kyselyyn

5.3.2021

Kunta on tehnyt omassa toiminnassaan ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Myös kotitalouksilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska kasvihuonepäästöistä noin kaksi kolmasosaa muodostuu kotitalouksien kulutuksesta. Miten tärkeäksi nurmijärveläiset kokevat ilmastoasiat? Entä millaisia toimenpiteitä kunnan pitäisi tehdä, jotta pystyttäisiin hillitsemään ilmastonmuutosta ja tukemaan kuntalaisia omassa ilmastotyössään? Näitä asioita kysytään kuntalaisilta verkkosivuilla julkaistussa kyselyssä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Nurmijärven kunnan ilmastotyön kehittämisessä.

Kyselyssä kysytään kuntalaisten omia, arjessa tehtyjä ilmastotekoja. Millaisia toimenpiteitä vastaaja on jo tehnyt ja millaisia tekisit, jos se olisi mahdollista? Mikä estää ilmastoteon tekemisen? Kysymysten teemat liittyvät sähkön- ja vedenkulutukseen, asumiseen, liikkumiseen ja matkustamiseen, kierrätykseen ja kestävään kulutukseen. Lisäksi kunta haluaa kyselyn avulla kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä siitä, mihin suuntaan ilmastotyötä ohjataan kunnassa ja mihin asioihin kunnan tulisi keskittyä.

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Kyselyyn voi vastata 5.3.–15.3. välisenä aikana. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10 minuuttia. Kysely löytyy kunnan verkkosivujen ilmastotyösivustolta tai vastaamaan pääsee myös suoraan, tämän linkin kautta. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voi yhdistää tuloksiin.

”Kyselyyn vastanneet voivat osallistua kolmen ResQ-Clubin 20 euron lahjakortin arvontaan. ResQ-Club on palvelu, jonka avulla on helppo vähentää hävikkiruoan määrää ostamalla alueen ravintoloilta ylijäämäruokaa puoleen hintaan. Esimerkiksi kunnan Aleksia-liikelaitoksen ravintolat ovat mukana toiminnassa”, kertoo ympäristöasiantuntija Mari Mäkelä.

Kaikki mukaan ilmastotyöhön – tutustu ilmastotyösivustoon!

Nurmijärven kunta on pyrkinyt omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Kunnassa on tehty erilaisia ilmastotekoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi, vaikka varsinaisia hiilineutraalisuustavoitteita ei kunnalla ole.

Kunnan tekemiä ilmastotekoja sekä hankkeita ja sitoumuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on esitelty kunnan verkkosivujen Ilmastotyö-sivustolla. Sivustolla on yrityksille suunnattu osio, josta löytyy tietoa yrityksille ja esittelyjä Nurmijärven alueella toimivien yritysten ilmastotyöstä. Sivustolta löytyy myös kuntalaisille tietoa ja vinkkejä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kannattaa käydä tutustumassa!

Takaisin listaukseen