Ajankohtaista

Lautakunnat, Päätöksenteko

Teknisen lautakunnan 15.5.2024 kokouksen päätökset

20.5.2024

Nurmijärven teknisen lautakunnan 15.5.2024 kokouksen päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

§30 Päivitettyjen Nurmijärven Yhteiskoulun ja Nurmijärven lukion hankesuunnitelmien hyväksyminen / Teknisen lautakunnan lausunto

Asian käsittely

Asian käsittelyn aikana tehtiin kaksi muutosesitystä

  1. Tommi Lehtimäki teki muutosesityksen seuraavasti:

”Esitän, että lausuntonaan tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen ennen päätöksentekoa.”

Keskustelun aikana Lehtimäki veti esityksenä pois.

 

  1. Mirja-Liisa Tofferi teki muutosesityksen seuraavasti:

”Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:

Nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi pysäköintipaikkoja.  Rakennuksen piha-alue on suunniteltu pääosin rakennukseen suunnitelluille kattoterasseille, joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja oppimisympäristöinä. Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota kattamattomien kattoterassien toimivuuteen ympäri vuoden, mikä asettaa haasteita kiinteistön ylläpidolle, esimerkiksi lumen poistoon. Terassien turvallisuuskysymykset, esim. putoamisen esto, myös neljänteen kerrokseen kulkevilta avoportaita, tulee varmistaa, samoin kuin terassin maksimikapasiteetti. Terassi palvelisi välituntipihana n. 900 oppilasta.

Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja eikä viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Asemapiirustuksessa ei ole myöskään huomioitu saattoliikennejärjestelyjä eikä koulun tilauskuljetuksia. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus.

Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen hankesuunnitelmaan.

Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta luopumisen.

Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan.

Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon.

Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). Investointikustannuksen lisäksi hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€).

Kustannukset ovat jopa niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti.

Esimerkiksi Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa on arvioitu, että esitetyn peruskorjatun Nurmijärven yhteiskoulun kanssa samankokoisen (NYK: 13 726 brm2, n. 900 oppilasta; Klaukkalan yhtenäiskoulu: 13 728 brm2, 1085 lasta) ehdotetun Klaukkalan yhtenäiskoulun investointikustannus olisi 40,7 M€.

Referenssinä viime vuosina toteutuneita saman mittaluokan uudisrakennuksena toteutettuja kouluja ja niiden investointikustannuksia:

  • Etelä-Hervannan koulu (1300 oppilasta + 160-paikkainen päiväkoti + suunterveydenhuollon tilat), valmistui v. 2023, 34 M€
  • Keravanjoen monitoimitalo (vajaa 1000 oppilasta), valmistui v. 2021, 37 M€

Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön.

Vaikka Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen ennen päätöksentekoa.

Lisäksi tekninen lautakunta pyytää arvioimaan nykyisten jäljelle jäävien rakennusten (Mikkola ja Askola) tutkitun teknisen kunnon ja käyttöiän ja selvittämään niiden mahdollista käyttöä toimistotiloina tai muuhun käyttötarkoitukseen.”

Jaakola-Siimes, Latva, Diakite ja Lehtimäki kannattivat Tofferin muutosesitystä.

 

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja määräsi pidettäväksi nimenhuutoäänestyksen siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Tofferin muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 5 (Jalava, Jokinen, Kirves, Rouhikoski, Perkiö)

EI 6 (Diakite, Jaakola-Siimes, Latva, Lehtimäki, Taipale, Tofferi)

 

Tekninen lautakunta hyväksyi äänin 5 JAA – 6 Ei Tofferin muutosesityksen.

 

Päätös:

Tekninen lautakunta antaa seuraavan lausunnon päivitettyyn hankesuunnitelmaan:

 

Nykyiselle Nurmijärven Yhteiskoulun tontille hankesuunnitelmassa on pystytty toteuttamaan pääosin erilliset tilat perusopetukselle ja lukiolle. Samoin on ratkaistu pysäköintiin liittyviä haasteita pysäköintitalon avulla ja saatu riittävästi pysäköintipaikkoja.  Rakennuksen piha-alue on suunniteltu pääosin rakennukseen suunnitelluille kattoterasseille, joita voi hyödyntää välitunneilla oleskeluun ja oppimisympäristöinä. Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota kattamattomien kattoterassien toimivuuteen ympäri vuoden, mikä asettaa haasteita kiinteistön ylläpidolle, esimerkiksi lumen poistoon. Terassien turvallisuuskysymykset, esim. putoamisen esto, myös neljänteen kerrokseen kulkevilta avoportaita, tulee varmistaa, samoin kuin terassin maksimikapasiteetti. Terassi palvelisi välituntipihana n. 900 oppilasta.

 

Tekninen lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että koulun piha-alueella ei ole liikuntapaikkoja eikä viihtyisiä istutuksia tai oleskelualueita, jotka palvelisivat oppilaita tai kiinteistön ilta- ja viikonloppukäyttäjiä. Tämä poikkeaa muihin kuntiin rakennettavista yhtenäiskouluista, joiden piha-alueet toimivat oppilaiden tai asukkaiden lähiliikuntapaikkoina. Asemapiirustuksessa ei ole myöskään huomioitu saattoliikennejärjestelyjä eikä koulun tilauskuljetuksia. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida saattoliikenteen toimivuus ja koulun alueen liikenneturvallisuus.

 

Nurmijärven Yhteiskoulun tontille esitetyssä päivitetyssä hankesuunnitelmassa on huomioitu käyttäjän toiveita sekä aiemman hankesuunnitelman tilaohjelmassa esitettyjä tiloja ja tilojen kokoja. Päivitettäessä hankesuunnitelmaa on lukion tilojen osalta tarkistettu luokkatilojen kokoja huomioiden suuret opetusryhmät. Luokkatiloja on suurennettu verrattuna edelliseen hankesuunnitelmaan.

 

Perusopetuksen tiloissa on erityisopetuksen osalta huomioitu tarve lisätä tiloja luokkamuotoiseen erityisopetukseen. Tämä mahdollistaa Kivenpuiston koulun yhteydessä olevasta väistötilasta luopumisen.

 

Liikuntasalin käyttäjä on tyytyväinen liikuntasalin osalta päivitetyssä hankesuunnitelmassa esitettyyn uuden liikuntasalin rakentamiseen. Suunnitelmassa olevan liikuntasalin koko mahdollistaa salin jakamisen tarvittaessa kolmeen osaan.

 

Yksi yhteinen rakennus perusopetukselle ja lukiolle mahdollistaa yhteisten tilojen (henkilökunnan tilat, keittiö, ruokasali) osalta pienemmät neliömäärät verrattuna kahden eri kiinteistön rakentamiseen kahdelle eri tontille. Hankesuunnitelmassa mahdollistetaan aula- ja käytävätilojen hyödyntäminen monipuolisesti sekä opiskeluun että välituntien viettoon.

 

Tontin koko selittää hankkeen kohonneita investointikustannuksia (39,7 M€), jotka ovat miltei kaksinkertaistuneet alkuperäisestä hankesuunnitelmasta (21,9 M€). Investointikustannuksen lisäksi hankkeeseen liittyvät merkittävät väistötilakustannukset (5,4 M€).

 

Kustannukset ovat jopa niin korkeat, että niillä olisi mahdollista toteuttaa jollekin toiselle paremmin soveltuvalle tontille uudisrakennuksena täysin uusi Nurmijärven yhteiskoulu (yläkoulu + lukio), joka palvelisi sijainniltaan ja ympäristöönsä sijoittuvilta toiminnoiltaan paremmin Nurmijärven kirkonkylän keskustan kehittämistä, liikennettä ja sen asukkaita. Uudisrakennuksen rakentamisen aikana opetukseen voitaisiin käyttää ainakin suurilta osin nykyisiä Nurmijärven yhteiskoulun tiloja, mikä vähentäisi hankkeen väistötilakustannuksia huomattavasti.

 

Esimerkiksi Klaukkalan minipalveluverkon valmistelussa on arvioitu, että esitetyn peruskorjatun Nurmijärven yhteiskoulun kanssa samankokoisen (NYK: 13 726 brm2, n. 900 oppilasta; Klaukkalan yhtenäiskoulu: 13 728 brm2, 1085 lasta) ehdotetun Klaukkalan yhtenäiskoulun investointikustannus olisi 40,7 M€.

 

Referenssinä viime vuosina toteutuneita saman mittaluokan uudisrakennuksena toteutettuja kouluja ja niiden investointikustannuksia:

  • Etelä-Hervannan koulu (1300 oppilasta + 160-paikkainen päiväkoti + suunterveydenhuollon tilat), valmistui v. 2023, 34 M€
  • Keravanjoen monitoimitalo (vajaa 1000 oppilasta), valmistui v. 2021, 37 M€

 

Nykyisen Nurmijärven yhtenäiskoulun tontin arvon on arvioitu olevan 2,3–2,45 M€. Uudisrakennusvaihtoehdossa se saataisiin muuhun käyttöön.

 

Vaikka Nurmijärven Yhteiskoulun tontille peruskorjattava ja laajennettava koulu on toteutettavissa nopeammin kuin toiseen sijaintiin perustuvan yhtenäiskoulun tai erillisen lukion rakentaminen, tekninen lautakunta pyytää valtuustoa arvioimaan esitetyn peruskorjaus- ja laajennushankkeen hyödyt ja riskit suhteessa täysin uuden Nurmijärven yhteiskoulun (yläkoulu + lukio) rakentamiseen ennen päätöksentekoa.

Lisäksi tekninen lautakunta pyytää arvioimaan nykyisten jäljelle jäävien rakennusten (Mikkola ja Askola) tutkitun teknisen kunnon ja käyttöiän ja selvittämään niiden mahdollista käyttöä toimistotiloina tai muuhun käyttötarkoitukseen.

 

Pöytäkirja hyväksyttiin ja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 23.5.2024. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen