Ajankohtaista

Liikenne, Muut viranomaiset

ELY-keskuksen nopeusnäytön tuloksia Nurmijärven maanteiltä

20.6.2022

ELY-keskuksella on siirrettävä ajonopeuksia mittaava näyttö, joka kiertää vuosittain maanteiden varsilla myös Nurmijärvellä. Vuonna 2021 näyttö oli sijoitettuna Nurmijärvellä 21 eri maantieverkoston kohteessa.

Vain kahdessa kohteessa, Kiljavantiellä ja Lahnuksentiellä, nopeusrajoituksen yli 10 km/h ylittäneiden osuus oli alle 5 %.

 

Valkjärventiellä, Selintiellä ja Kuonomäentiellä rajoituksen yli 10 km/h ylittäneitä oli 5–10 %.

 

Yli 30 % kuljettajista ylitti sallitun nopeuden yli 10 km/h kahdeksassa kohteessa: Rajamäentiellä kahdessa mittauspisteessä, Raalantiellä, Järventaustantiellä, kolmessa Metsäkyläntien mittauspisteessä ja Lepsämäntiellä.

Jokaisesta näytöstä on tehty tuloskortti, jossa on esitetty näytön sijoituspaikka, mittausajankohta, nopeusrajoitus ja kaavioita näytön tallentamista tiedoista.

 

ELY-keskus raportoi näyttöjen keräämät tiedot. Raporttiin voi tutustua tarkemmin kunnan verkkosivuilla.

Takaisin listaukseen