Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Nurmijärven kunta panostaa lapsiin ja lapsiystävällisyyteen

29.5.2019

Nurmijärvi on alueensa lapsivaltaisin kunta, jossa syntyvyys on keskimäärin suurempaa kuin naapurikunnissa. Nurmijärven väestölaskelmat näyttävät, että olemme yksi niistä harvoista Suomen kunnista, jossa nuorissa on ihan oikeasti tulevaisuus.

Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten tilanne Nurmijärvellä on hyvä ja valtaosa voi hyvin. Suhteet aikuisiin ovat parantuneet ja suurimmalla osalla lapsista ja nuorista on jokin harrastus. Myönteisen kehityksen turvaamiseksi on laadittu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2021, joka toteuttaa YK:n lapsenoikeuksien sopimusta. Suunnitelmassa keskeisessä asemassa ovat pienet lapset, varhainen vuorovaikutus sekä lasten ja nuorten kulttuuripalvelut. Toiminnan perustana ovat avoin yhteistyö, osallisuus, tuki lasten ja nuorten kasvuympäristöihin sekä toimivat palvelut.

Päiväkodeista, kouluista, harrastuksista ja perheiden palveluista huolehtiminen on kunnallemme tärkeä prioriteetti ja kehitämme jatkuvasti palveluitamme parantaaksemme niitä.

Olemme vahvasti mukana liikkuva koulu -toiminnassa ja saimme siitä edelläkävijäkuntana aluehallintoviraston palkinnonkin. Meillä on ollut jo pitkään käynnissä myös LIINU -hanke, joka on tuonut lisää liikuntaa varhaiskasvatuspalveluihin. Olemme mukana alkuluokkakokeilussa, jonka tarkoitus on turvata lapselle joustavampi koulupolun alku ja mahdollisuus yksilöllisempään etenemiseen koulutien alkuvaiheessa. Olemme käynnistäneet harrastusiltapäiväkokeilun, joka mahdollistaa koululaisille paremmat mahdollisuudet löytää itselleen sopivia harrastuksia ja kytkeä yhteen vaativa koulutyö ja harrastaminen.

Kasvavalle joukolle huomiota, tukea ja aikuista tarvitsevia lapsia ja nuoria on lisätty toimintaa nuorisotiloilla ja muutamille kouluille on perustettu ns. kaverikerhoja, joissa voi harjoitella sosiaalisia taitoja esim. ruoanlaiton ja pelailun lomassa.

Viime syksynä Lastensuojelun keskusliitto huomioi Nurmijärven kunnan perhetukikeskuksen viime syksynä kunniamaininnalla lastensuojeluteosta. Tunnustus annetaan kunnalle, jossa tehdään erityisen ansiokasta lastensuojelutyötä.

Nurmijärven kunnassa lasten ja nuorten osallisuus on ollut työtapa jo pitkään. Meillä on toiminut jo vuosikymmeniä aktiivinen nuorisovaltuusto, kouluissa toimivat aktiiviset oppilaskunnat ja lapsille ja nuorille järjestetään kuulemistilaisuuksia heitä koskevista asioista. Lapsia ja nuoria on kuultu esimerkiksi uuden päiväkodin suunnittelussa, varhaiskasvatuksen toimintatapamuutoksissa sekä joukkoliikenneasioissa.

Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on käytössä erilaisia osallisuutta ja lasten voimavaroja lisääviä menetelmiä, kuten, monimuoto-opetus, vahvuuspedagogiikka, miniverso – sovittelutoiminta ja ryhmäyttäminen.

Voimme todeta, että Nurmijärven kunta toteuttaa YK:n lapsenoikeuksien sopimuksen ja UNICEFin kansainvälistä Child Friendly City -mallia.

Miksi sitten emme hakisi mukaan kaksivuotiseen UNICEFin lapsiystävällinen kunta projektiin, kuten valtuustoaloitteessa on esitetty? Projektiin, joka vaatisi meiltä riittävällä työajalla resursoidun Lapsiystävällinen kunta -koordinaattorin ja kuntapäättäjistä sekä yhteistyökumppaneista muodostettua koordinaatioryhmää. Projektiin, joka alkaisi sillä, että kunta tekee tilannekartoituksen siitä, miten lapsiystävällisyys nykyään toteutuu, toteuttaisi toimenpiteitä tulosten parantamiseksi ja jonka lopuksi vuonna 2022 kunnalla olisi mahdollisuus projektin lopuksi saada UNICEFin lapsiystävällinen kunta tunnukset. Projektiin, jonka kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 55000 euroa. Projektiin, jonka kanssa vastaavien asioiden on arvioitu jo nykyisellään pitkälti toteutuneen ja nykyisen YK:n lapsenoikeuksien sopimukseen pohjautuvan Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmamme myötä toteutuvan tulevinakin vuosina.

Projekti ja sen tavoite on hyvä, mutta kunnassamme ollaan jo näiltä osin niin pitkällä, että siitä ei nähdä saatavan panostuksia vastaavaa hyötyä. Siksi sekä hyvinvointi- että sivistyslautakunta ovat esittäneet, että projektiin ei nyt tällä kertaa haeta mukaan. Kunnanhallitus käsittelee asiaa osaltaan maanantaina 3.6. Jos projektiin ei lähdetä, päätös ei tarkoita, että Nurmijärvi kääntäisi selkänsä lapsiystävällisyydelle – vaan päin vastoin. Meillä todellakin panostetaan lapsiystävällisyyteen.

Mehukkaan otsikon aloitteen tyrmäämisestä kuitenkin saa rakennettua. Klikkiotsikko – tuo madoton koukku, joka tarttuu silmääsi ja kiskaisee mukaansa. Usein kannattaa kuitenkin olla varuillaan, että mittasuhteet ja faktat on esitetty niin kuin ne ovat.

Iloista valmistujaisten ja päättäjäisten aikaa, sekä lomakauden alkua!

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä